villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Fråga doktorn: Urban Walderström

Urban Walderström, docent vid IVF-Falun.

Han svarar på frågor om barn efter abort, IVF-behandlingar, hormonstimulering, frysta ägg, missfall, PCO, akupunktur, bröstcancer, immunologiska faktorer med mera.

Fråga: Är risken stor att det blir problem att bli med barn efter en abort? Vad är det i så fall som kan inträffa?

Svar: En abort påverkar på intet vis möjligheten att senare få barn. Enda risken är om man får en kraftig infektion efter aborten men det förekommer knappast i Sverige idag.

Fråga: Jag har alltid haft regelbundna menscykler om c:a trettio dagar. Det senaste halvåret har vi väntat på att få genomföra IVF. Nu har mina menscykler ändrats och är nere på tretton dagar. De första tecknen på att något var annorlunda kom för fyra perioder sedan då min mens varade i tre dagar istället för som annars sex dagar. Gången efter var det likadant. De två senaste gångerna har mensen varit normal men kommit efter sjutton respektive tretton dagar. Är detta något jag behöver oroa mig för inför vår IVF och vad kan det bero på?

Svar: Du behöver inte oroa dig för detta inför IVF-behandlingen eftersom du då får hormonstimulering som framkallar ägg alldeles oavsett dina egna en menscykler och ägglossningar. Vad det beror på kan jag inte säga men det betyder att du inte har ägglossning. I utredningen av barnlöshet tar man alltid några hormonprover och jag antar att du tagit dom, Annars bör du vända dig till din gynekolog och få det gjort.

Fråga: Läste ett reportage om provrörsbefruktning där det påstods att risken att det är fel på barnet är fyra gånger så stor som vid befruktning på vanlig väg. Vad menar dom med detta?

Svar: Om ett problem inträffar en gång på tiotusen med en behandling och fyra gånger på tiotusen med en annan behandling så ger den senare behandlingen en fyra gånger högre risk. Det innebär dock inte att det är vanligt utan det kan fortfarande vara mycket sällan förekommande. Problemen med IVF är att det oftare blir tvillingar och de föds oftare för tidigt. Bortsett från den risken är det egentligen ingen annan risk som är vanlig och förekommer oftare vid IVF.

Fråga: Jag bor i Schweiz och har genomgått hormonstimulering inför insemination och IVF-behandling. (Puregon efter nedreglering). Har vid de första två gångerna bildat många äggblåsor och blivit överstimulerad. Vid sista försöket var min doktor väldigt försiktig med doseringen p g a att jag varit så känslig. Bildade enbart en enda stor och 2-3 mindre äggblåsor, blev trots detta jättedålig igen med andningssvårigheter, ascites och enorma smärtor. Jag skulle vilja ha en lite mer medicinsk förklaring till vad det är som gör att vätskan lämnar blodbanan. Vad orsakar de enorma smärtorna? Då detta händer blir jag som galen efter salt. Blir jag det därför att kroppen behöver salt eller är det bättre att jag försöker hålla igen på mitt saltintag under denna tid?

Svar: Ascites betyder vätska i bukhålan. Den vätskan kommer ifrån ”blodbanan”. Den drar med sig salt, varpå salthalten i blodet minskar och du känner ett behov av salt och då är det bara bra att du äter salt. Smärtan orsakas av de svullna äggstockarna och av vätskan i bukhålan. Varför vätskan lämnar blodbanan vet man inte, men det förekommer vid all överstimulering. Du ska inte behöva bli överstimulerad vid hormonstimulering och absolut inte inför insemination när man ju bara ger en lättare stimulering för att framkalla 1-2 äggblåsor. Jag misstror inte dina uppgifter men ställer mig ärligt talat frågande till om de uppgifter du fått verkligen är korrekta. Jag undrar om du inte hade fler äggblåsor än 2-3 stycken. I annat fall är det ytterst otroligt att du skulle bli överstimulerad. Jag undrar om du inte skulle be en annan doktor se över de stimuleringar du gjort.

Fråga: Kan zonterapi öka chanserna att bli gravid?

Svar: Det finns det ingen som vet för ingen har undersökt det på ett vetenskaplig sätt. Farligt är det i alla fall inte.

Fråga: Jag och min man har misslyckats med vår första IVF-behandling. Vi fick dock åtta jättefina ägg för frysning. De är frysta i varsitt strå. Vad innebär det och hur stora eller små chanser är det för graviditet med frysta ägg?

Svar: Det innebär att du i bästa fall har ägg kvar för att återföra sammanlagt åtta gånger med ett ägg i taget! Det låter så osedvanligt gynnsamt att det skulle förvåna mig storligen om du inte blev gravid med något av de äggen! Chansen är ca 25% per äggåterförande med ett fryst ägg vilket är samma graviditetschans som är normalt per månad för en kvinna som har lätt för att bli gravid.

Fråga: Vi håller på med vår sjunde IVF-behandling. Behandlingen går till på exakt samma vis varje gång. Verkar detta relevant? Jag bad att dom skulle kolla om jag och min sambo hade olika blodgrupp och fick då svaret att dom proverna tar man om man haft upprepade missfall. Har olika blodgrupper ingen betydelse för oss?

Svar: Det låter relevant även om jag förstår att du tycker det verkar konstigt. Om man skulle kunna göra något extra i just ert fall kan jag ju förstås heller inte utesluta då jag inte vet så mycket om just er. Blodgrupperna spelar i alla fall ingen roll för chansen att bli gravid.

Fråga: Hur många IVF-försök bör man göra innan man ger upp? Kan man säga något om chanserna efter ett visst antal försök?

Svar: Det beror helt på förutsättningarna. Ser äggen bra ut och det inte är andra komplicerade problem så blir nästan alla gravida förr eller senare. Är man äldre eller det är svårt att få fram ägg eller äggen inte ser så bra ut bör man överväga att tänka i andra banor efter några behandlingar. Det kan din läkare ge råd om för just er situation.

Fråga: Om man blivit gravid efter IVF och får missfall är det stor risk att få missfall även vid nästa försök. Är det vanligare att få missfall efter IVF än vid en naturlig graviditet?

Svar: Svaret på bägge dina frågor är nej. Ingendera risken är större än normalt men icke desto mindre tror många (även läkare) på felaktiga grunder att den är det.

Fråga: Är det stor risk att få missfall vid PCO?

Svar: Risken är något större än normalt men inte ”stor”. Risken är i vanliga fall faktiskt så stor som 12%. Vid PCO är den cirka 16% Fråga: Är övervikt en orsak att bli nekad IVF-behandling? Hur stor övervikt kan man ha och ändå få hjälp? Svar: Övervikt ger flera problem. Det minskar chansen att bli gravid vilket är huvudskälet till att man råder till viktnedgång inför IVF. Det försvårar också graviditeten så det ligger i ditt eget intresse att undvika övervikt om du vill bli gravid och genomgå en graviditet. För några är övervikten enda skälet till barnlösheten och då är det ju naturligt att ett första råd är att gå ner i vikt och därigenom kanske bli gravid på naturlig väg. Beträffande din andra fråga så varierar det från ställe till ställe. Man mäter det med en formel som innefattar längd och vikt (BMI). Om den överstiger 30-32 avråder vissa från IVF, andra om den överstiger 35. Men är det helt omöjligt att gå ner i vikt så kan behandling kanske genomföras ändå men man får då räkna med sämre resultat och större bekymmer.

Fråga: Får en ensamstående person göra en fertilitetsutredning?

Svar: Ja, det är möjligt. Det är inte i lagen förbjudet att göra en utredning vilket däremot behandling är. Lagen tillåter endast behandling av gifta eller sammanboende av olika kön. En klinik har rätt att säga nej till en utredning av prioriteringsskäl.

Fråga: Jag steriliserade mig efter att ha fött två barn i mitt första äktenskap. Nu har jag träffat en ny man och vill gärna ha fler barn. Vilka möjligheter finns det för mig? Går det att återställa funktionen i äggledarna eller är det IVF som gäller?
Svar: Efter sterilisering finns två alternativ:
1. Reoperation av äggledarna. Det är dåliga resultat (35% gravida efter två år) och förenat med stor risk för utomkvädeshavandeskap (25% av alla som blir gravida) men kan ibland vara ett alternativ och kostar inget för patienten.

2. De flesta kliniker reopererar inte steriliserade äggledare idag utan rekommenderar IVF. Det är bättre resultat och nästan ingen risk för utomkvädeshavandeskap. Men jag tror inga landsting i Sverige betalar IVF när orsaken är att kvinnan eller mannen frivilligt steriliserat sig.

Fråga: Jag har bröstcancer i släkten och är rädd för att utsätta mig för hormonbehandling. Är min oro befogad?

Svar: Om hormonbehandlingen sker i syfte att bli gravid så behöver du inte vara orolig. Behandlingen gäller en så kort period av livet att den inte har någon betydelse för risken för bröstcancer.

Fråga: Jag tillhör en av dem som väger för lite. Min kille och jag har försökt att få barn i snart fyra år. Måste jag äta upp mig vilket känns nästan omöjligt eller finns det hjälp att få på annat sätt?

Svar: Om du väger så lite att dina menstruationer (och därmed ägglossningar) är oregelbundna eller i värsta fall inte kommer alls – då måste du öka i vikt för att överhuvudtaget kunna bli gravid. Om du har regelbundna menstruationer men väger under 50 kg så är det säkert en fördel att gå upp några kilo. Men om menstruationerna är regelbundna så är det sannolikt en annan orsak till din barnlöshet än vikten. Om ni försökt i fyra år bör ni söka läkare för utredning.

Fråga: Kan ni ge mig information om immunologiska orsaker till infertilitet? Det nämns ofta men jag hittar inget konkret om det.

Svar: Immunologiska orsaker till infertilitet nämns ofta utan någon konkretisering. Skälet är att ingen kunnat visa att mänsklig barnlöshet kan bero på immunologiska faktorer. Icke desto mindre är det mycket populärt att skriva om detta ämne, kanske mest i populärvetenskaplig litteratur. Du behöver inte bekymra dig över immunologiska faktorer eller att man skulle vara ”allergiska mot varandra”.

Fråga: Är det större chans att bli med barn om man behandlas med akupunktur?

Svar: Studier visar att akupunktur kan öka genomblödningen i livmodern. För vissa skulle det kunna vara gynnsamt för att ge en graviditet. Annars har det inte visat sig att akupunktur ökar chansen till graviditet men det kan ha gynnsamma effekter och är i alla fall alldeles säkert inte skadligt.

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.