villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Ska barnet få veta och när isåfall?

Maija Tulppala arbetar som privat par och familje-terapeut i Helsingforsoch tar emot par som vill försöka bli föräldrar genom äggdonation. Hon träffar även donatorerna, om de är kända, till exempel en syster eller nära vän.

Efter att i många år ha arbetat som gynekolog och infertilitetsläkare sadlade Maija Tulppala om till psykoterapeut. Patienterna kommer i första hand på remiss från olika infertilitetskliniker.

Maija Tulppala har en bred yrkesmässig erfarenhet av ofrivillig barnlöshet. Förutom att hon som läkare träffat par som haft svårt för att bli med barn har hon också haft en missfallsklinik. Egentligen hade Maija Tulppala tänkt att bli psykoterapeut från början men gick vägen över en läkarutbildning innan hon förverkligade sina tidiga yrkesdrömmar.

Om det handlar om en äggdonation med anonym donator träffar Maija Tulppala paret ensamt. Om donatorn däremot är känd, träffar hon först donatorn och paret var för sig och sedan alla inblandade tillsammans.

Vilken är den vanligaste frågan du får?
När jag frågar paret vad de vill diskutera säger de oftast: Ska barnet få veta och när? Vad som annars behandlas under terapin beror på parets historia. Många har vetat i flera år att de har svårt för att bli med barn. De har kanske misslyckade IVF-försök bakom sig. Nästa möjlighet är äggdonation.

Om de har mycket bråttom, frågar jag: Varför? För dem som tidigare gått igenom IVF kan det vara dags att stanna upp och bearbeta dessa erfarenheter och vad de har betytt. Vi har en detaljerad genomgång. Vi går igenom parets och individens historia och jag lyssnar på alla deras åsikter.

Tid för eftertanke
Maija Tulppala betonar att äggdonation är ett mycket viktigt beslut. Hon tycker att det är tur att det är kö till behandlingen så att det ges tid för eftertanke. Vad betyder det att kvinnan och mannen har olika förutsättningar vid en äggdonation? Mannen för sitt genetiska arv vidare men det gör ju inte kvinnan. Vad betyder det att inte kunna se sina egna drag i barnet? Det är den typen av frågeställningar man måste borra i.

Att få barn betyder olika saker för olika människor. Det viktigaste för mig när jag träffar ett par är frågan: Vad betyder moderskap? Det finns alltid en länk. En mor som har en dotter och en dotter som vill bli mor.

Denna länk formar en kvinnas hela liv. Det är betydelsefullt vilken barndom hon har haft och vilket arv hon bär inom sig från sig egen mor.

Det viktigaste vid äggdonation är att den genetiska länken inte fortsätter. Men om du har detta arv som gäller moderskap inom dig då har du ändå många möjligheter att använda arvet genom att skaffa biologiska barn, adoptivbarn, fosterbarn eller omsätta arvet i arbetet.

Många kvinnor är rädda för att denna länk inte fortsätter om de inte kan få egna barn. Jag måste försöka ta reda på vad som händer med den länken hos en kvinna som ska genomgå äggdonation. Och framför allt hur infertiliteten har påverkat kvinnans självbild och självkänsla. Den gravida kvinnan ger budskap till barnet som: Jag är värdefull och viktig. Jag litar på andra människor och känner tillgivenhet. Om kvinnan bär med sig svårigheter från barndomen börjar Maija Tulppala där.

Svenska par
Andra saker som tas upp under terapin är: Vad händer om det inte blir någon graviditet? Vad händer om barnet inte är friskt? När det gäller par som kommer från Sverige för äggdonation kan just terapibiten bli problematisk. Det är inte lätt att gå igenom alla frågor vid ett tillfälle och det kan i många fall vara svårt rent praktiskt att åka till Finland för en timmes terapi. Språket kan vara en annan svårighet. Maija Tulppala förstår svenska men föredrar att tala finska och engelska.

Vad vet man idag om vad som händer efter födseln när ett barn kommit till genom äggdonation?
Det finns inte så många undersökningar. En enda artikel. Nu finns det par som gått igenom äggdonation och har barn som är cirka fem år. Vad vi vet så är det samma sorts problem för de här föräldrarna efter förlossningen som för alla andra par.

Det viktiga är hur paret har handskats med infertilitetskrisen. Om de har bearbetat den krisen är det ett starkt par. Då upplever de inte sanningen om donationen som ett hot eller är rädda för att barnet ska överge dem eller att donatorn ska komma och ta barnet. Då talar de om för barnet hur det kommit till. Och det är lättare om man talar om det från början och inte väntar tills barnet blir äldre.

Man tar det helt enkelt från början när barnet börjar ställa frågor och berättar historien i takt med att barnet frågar. Det blir en egen slags berättelse med fler detaljer än när man berättar hur ett barn kommit till på naturlig väg. Självklart tycker Maija Tulppa att barnet ska få veta hur det kommit till och det av många olika skäl. Föräldrarna kommer kanske att skiljas och då kan donationen användas som ett vapen dem emellan om de inte är överens.

Om en syster donerar ägg måste man naturligtvis gå försiktigt fram. Det innebär ju för barnet att din moster är din genetiska mor.

Vilken bild har du av donatorerna? Varför blir en kvinna äggdonator?
Den vanligaste orsaken är att de vill hjälpa. De flesta jobbar inom sjukvården och ser många sidor av ofrivillig barnlöshet.

 

av Kerstin Fredholm

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.