villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Katarina Åkerlund på Fertilitetscentrum vid MAS

Män som vill bli donatorer men hoppar av. Intervju med Katarina Åkerlund, biomedicinsk analytiker

– Det är viktigt att den blivande donatorn inser vad lagen innebär.

villhabarn.com har besökt en av de svenska klinikerna som utför donatorinseminationer, Fertilitetscentrum vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Kliniken flyttade under våren 2001 in i nya lokaler efter att i åratal varit hänvisad till gamla, slitna källarutrymmen.

Majoriteten av patienterna kommer på remiss men man tar också emot privata patienter. De som kommer privat bedömer att den offentliga kön är för lång eller så bekostar inte deras landsting behandlingen på grund av att paret redan har ett barn.

Vid Fertilitetscentrum är det i princip ingen väntetid. Offentligt finansierade patienter och privata står i samma kö. Katarina Åkerlund är biomedicinsk analytiker vid kliniken och sköter tillsammans med en läkare mottagningen. Hon tar emot patienterna, har samtal med donatorerna, förbereder processen, fryser prover, inseminerar kvinnorna och har telefonkontakt med patienter och donatorer.

Vad är det för kriterier för att bli donator?
Och vem avgör om en man är lämplig för den här uppgiften?
– En frisk man mellan 25 och 40 år är en tänkbar donator. Vid första besöket på kliniken får han träffa en läkare. Då frågar läkaren om ärftliga sjukdomar och gör en andrologisk undersökning. Mannen får också lämna blod- och spermaprov. Han får information om lagen som reglerar donatorinsemination. Det är en läkare som avgör vilka som är lämpliga som donatorer.

Sedan är det Katarina Åkerlunds tur att träffa mannen. Hon berättar om rutinerna som gäller för donatorerna men går också genom vad lagen säger. Hon betonar hur viktigt det är att den blivande donatorn verkligen inser vad lagen innebär. De män som hoppar av och aldrig kommer längre än till informationen gör det oftast när de får lagens innebörd klar för sig.

I Sverige garanteras inte donatorn anonymitet. Barn som kommit till genom donatorinsemination har rätt att få veta vem donatorn är. Däremot diskuterar Katarina Åkerlund inte med mannen om han ska berätta för sin närmaste omgivning eller ej. Många har ju själva familj.

Max sex barn
Hur får ni tag på donatorer?
– Vi har anslag uppsatta på blodgivarcentralen men går också ut och annonserar ibland. En man som funderar på att bli donator kan när som helst själv kontakta ett av de sjukhus som utför donatorinseminationer.

Har ni tillräckligt med donatorer?
Vi behöver hela tiden nya, gärna killar i 30-årsåldern.

Finns det något tak för hur många barn en och samma donator får ge upphov till?
– Upp till sex barn rekommenderar socialstyrelsen. En del av donatorerna får också frågan om de vill fortsätta att donera sperma till forskningen när deras barnkvot är fylld. Gränsen för donation till insemination går vid 40 år här hos oss.

De män som efter information och undersökning beslutar sig för att bli donatorer säger i regel att de gör det för att kunna hjälpa andra. Donatorerna kan ringa kliniken och fråga om deras bidrag gett upphov till barn. Då får de svaret ja eller nej men inte någon uppgift om hur många barn. Mannen får i alla fall möjlighet att förbereda sig mentalt på att det kan dyka upp ett barn.

Hur reagerar männen när de får veta att deras hjälp gett resultat?
– De blir glada över att de kunnat hjälpa någon.

Varför tror du att par som bor i Sverige ibland väljer danska kliniker istället för svenska?
– Den främsta orsaken är att donatorn är anonym i Danmark. Priset kan knappast avgöra och språket borde vara en nackdel. Av de par som kommer till Fertilitetscentrum för donatorinsemination har 99 procent redan bestämt sig.

– Om det inte känns rätt ska man avvakta och det händer att några enstaka par bestämmer sig för att göra det när de har varit här och fått information.

Är donatorinsemination mer tabubelagt än IVF?
– Ja. IVF är idag allmänt känt på ett helt annat sätt. Att donatorinsemination fortfarande är tabubelagt tror jag kan hänga ihop med vad som ibland anses vara manlighet. Det finns de som tror att det har med potensen att göra om en man inte blir far.

– Det är lika viktigt att man pratar om donatorinsemination. Detta är en helt annan metod och patienterna har andra tankar än inför IVF. Vi är inte psykologer här men har lång erfarenhet av att prata med paren. Om de behöver psykologhjälp är det mer praktiskt att få det på hemorten eftersom många har långa resvägar hit.

Mannen är med
Vad är det för tankar som dyker upp hos paren som vill försöka få barn genom donatorinsemination?
– Alla par är olika. Ibland är det kvinnan som har mest funderingar, ibland mannen. Det finns kvinnor som berättar att, när de blivit gravida, haft svårt för att identifiera barnet med sin man. En kvinna sa att hon tänkte: Vad ska komma ut? när hon åkte in på förlossningen. Många par återkommer för att få hjälp att skaffa ett syskon. Om det är möjligt använder man i så fall samma donator som till familjens tidigare barn.

– Och föräldrarna säger alltid att det barn de redan har fått genom donatorinsemination blev det absolut bästa barnet i världen.

Hur går själva inseminationen till?
– Mannen är med för att han inte ska fundera senare i livet över hur inseminationen egentligen gick till. Han får sitta vid huvudänden bredvid kvinnan. Inseminationen är helt smärtfri. Efteråt får kvinnan ligga kvar i 20-30 minuter och den stunden får paret ha för sig själva.

Vilka är fördelarna med insemination?
– För paret är det en enkel behandling. För vissa kvinnor är det viktigt att bära barnet och uppleva en graviditet. Mannen är med i processen hela tiden.
Föräldrar som bestämt sig för att berätta för barnen att det kommit till genom donation, när ska de i så fall börja?
– När barnen är väldigt små, så små att de inte fattar. Då kommer frågorna naturligt senare. Jag tror att de flesta av patienterna höll inseminationen hemlig för tio år sedan. Idag säger 90 procent att de ska berätta för barnet.

 

av Kerstin Fredholm
Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.