villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Fråga doktorn: Leif Hägglund

Leif Hägglund, gynekolog och verksamhetsansvarig vid IVF-Kliniken Öresund i Malmö.

Han svarar på frågor om tarmsjukdomar, microinjektion, missfall, övervikt, IVF, PCO, äggstockar, spermier, röda hund, frysförsök, utomhavandeskap, ICSI, kejsarsnitt, struma, akupunktur med mera.

Fråga: Finns det något samband mellan barnlöshet och inflammatoriska tarmsjukdomar som t ex ulcerös colit?

Svar: Det är känt att inflammatoriska, kroniska eller autoimmuna tarmsjukdomar har en negativ effekt på fertiliteten. Dessutom kan en del av de mediciner som man använder för att behandla dessa tillstånd också ha negativ effekt på möjligheterna att bli gravid. Generellt sett kan man säga att detta gäller såväl man som kvinna. Det klaraste sambandet ser man dock hos mannen som får en klar påverkan på sin spermakvalitet när tarmsjukdomen är inne i aktiva och ilskna faser. Återigen kan ju den medicinering som då är nödvändig påverka spermakvaliteten.

Fråga: Är det större risk för missfall vid microinjektion?

Svar: All idag tillgänglig statistik som omfattar många 100 000 graviditeter och förlossningar talar emot att det skulle finnas en ökad missfallsrisk i samband med mikroinjektion vid IVF.

Fråga: Kan vi vända oss till en vårdcentral/husläkare om vi vill göra en fertilitetsundersökning? Eller finns det bättre alternativ som leder oss till rätt instans fortare?

Svar: Vem man vänder sig till p g a barnlöshet är naturligtvis mycket beroende på vilken relation och vilket förtroende man kan upprätta. Om ni har haft svårigheter att uppnå graviditet under mer än två år bör ni kanske i första hand vända er till en gynekologspecialist. Kan ni dessutom få hjälp av någon som ni vet är intresserad av just barnlöshetsproblematik tror jag detta underlättar såväl möjligheterna till en korrekt utredning som en snabb hantering av eventuella problem som kräver ytterligare åtgärder.

Fråga: Jag är 30 år och har försökt få barn tillsammans med min sambo i snart ett år. Jag har haft två missfall under den här tiden. Senast i februari och då vad som kallas missed abortion. Efter det senaste missfallet blev jag skrapad och har sedan dess haft en rad problem, bl a mellanblödningar. Jag fick antibiotika men det hjälpte inte. Den här månaden uteblev mensen och jag har nu fått Gestapuran som jag även ska ta nästa månad. Före det här missfallet har jag alltid haft regelbunden mens. Vad kan ha hänt som påverkat min cykel på det här sättet? Är det vanligt att det blir så här efter en missed abortion? Kommer min cykel att bli normal igen? Påverkar Gestapuran chanserna att bli gravid? När kan jag begära en utredning?

Svar: Det är uppenbarligen så att någonting inträffat i anslutning till ditt missfall. Det du beskriver är inte någonting som är vanligt vid skrapning efter ett missfall. Vad man försöker uppnå med Gestapuran är att se till att din slemhinna blöder ut ordentligt. Om det skulle vara så att det finns slemhinnerester kvar efter menstruationen kan det bli svårigheter för kroppen att etablera en ny och fräsch slemhinna vid nästa ägglossning och därmed försvåras också möjligheten till graviditet. Slemhinnan som inte stöts ut ordentligt gör också att du får en del småblödningar på onormal tid som du beskriver. Gestapuranet i sig påverkar inte dina chanser att bli gravid och du har ju blivit gravid tidigare varför möjligheterna att uppnå graviditet trots allt bör vara goda. En så kallad missed abortion ökar inte riskerna för att det ska bli problem i framtiden. En missed abortion är ett missfall där graviditeten etablerats men inte utvecklats fullt ut. Trots detta kommer inte blödningen igång, därav uttrycket missed abortion. Jag tycker att du ska ta kontakt med din gynekolog för att ganska omgående få utrett vad det kan vara som ställer till trassel för dig.

Fråga: Övervikt och barnlöshet. Vilka dokumenterade bevis finns för att det är svårare att bli gravid om man är överviktig? Har själv kompisar som är kraftigt överviktiga men inte har haft några som helst problem att bli gravida.

Svar: Det finns ett klart och dokumenterat samband mellan övervikt och barnlöshet. Personer med en BMI (Body Mass Index – ett sätt att beräkna proportionerna mellan längd och vikt) överstigande 30 har en klart sämre chans att uppnå graviditet. Naturligtvis beror det lite på vad orsaken till övervikten är men generellt sett finns ett sådant negativt samband. Det innebär dock inte att alla som är överviktiga eller har ett BMI överstigande 30 inte har chans att bli gravida utan bara att det generellt sett för dessa kvinnor är svårare att bli gravida.

Fråga: Vi är ett par som gått igenom tre IVF-försök. På första försöket fick vi tillbaka två ”toppägg” men på de två senaste har vi dessvärre inte fått några ägg tillbaka. Jag lider av en lättare form av PCO och har nyligen fått veta att kvinnor med PCO har sämre kvalité på sina ägg. Är det någon idé för oss att fortsätta med flera försök? Vi fick ju fina ägg tillbaka första gången fast nu känner vi oss väldigt håglösa. Finns det någon annan behandling för oss PCO kvinnor?

Svar: Det är inte helt korrekt att kvinnor med PCO har en sämre kvalitet på sina ägg. Däremot kan det vara svårt att stimulera kvinnans ägglossning på ett adekvat sätt för att få kvalitativt fina ägg. Om man finner en stimuleringsmodell som passar den enskilda individen bör äggkvaliteten vara precis lika god som hos andra kvinnor. Jag tycker därför att du ska ta en diskussion med din doktor och är övertygad om att hon eller han ska kunna hitta en stimuleringsmodell som passar just dig och kanske därmed också lyfta dig lite ur håglösheten.

Fråga: Jag undrar vilka orsaker som kan ligga bakom att äggstockarna inte utvecklas under puberteten och att man därigenom hamnar i klimakteriet direkt utan att gå igenom någon fertil period?

Svar: Det är svårt att ge ett generellt svar på din fråga eftersom det finns ett flertal faktorer som kan påverka äggstockarnas förmåga att utveckla äggblåsor och hormonproduktion. Det du talar om är ett så kallat för tidigt klimakterium vilket drabbar en liten andel kvinnor i varierande åldrar. Det finns alltifrån kvinnor som aldrig kommer in i en fertil period till kvinnor som hamnar i klimakteriet redan i 30-årsåldern. De vanligaste orsakerna är medfödda utan att därför vara ärftliga men i sällsynta fall kan även infektioner påverka äggstockarnas förmåga att komma igång med hormon- och äggblåseutveckling.

Fråga: Hur stor betydelse har spermiernas utseende? Min man hade 1% resp 0% spermier med normalt utseende enligt Kruger strict criteria. Alla andra faktorer var normala. Finns det överhuvudtaget någon chans att vi lyckas bli gravida på egen hand? Utredningen visade att jag har normal ägglossning.

Svar: När man talar om spermiernas utseende brukar man vanligtvis hänvisa till om spermien har en form som talar för att den har genomgått alla utvecklingsstadier på ett korrekt sätt. I ett normalt spermaprov finner man en stor andel spermier som inte ser helt ”normala” ut men detta behöver i sig inte ha någon inverkan på chansen till en graviditet. Man har försökt fastställa hur stor andel av spermierna som måste ha ett helt normalt utseende för att man ska ha en god chans till graviditet. Ett flertal olika beräkningssätt har förekommit. Det senaste och modernaste sättet att beräkna den nödvändiga andelen normala spermier kallas för ”Krüger strict criteria”. I denna beräkning accepterar man inte några som helst avvikelser hos spermierna om de ska anses ha en god befruktningsförmåga. Om antalet spermier och deras rörelsemönster är normalt bör man ha mellan 10 och 15 % helt normala spermier för att chansen till graviditet ska ligga på en genomsnittlig nivå. Även om 85% av spermierna inte ser helt normala ut har man alltså en normal chans till graviditet vid samlag. Det innebär för er att ni visst har en chans att bli gravida spontant men att kanske denna chans är något lägre än genomsnittligt. I samband med provrörsbefruktning med mikroinjektion (IVF med ICSI) kan man välja ut endast helt normala spermier och därvid öka möjligheten till befruktning och graviditet. Har ni försökt bli gravida under många år bör ni därför kanske överväga att genomgå en IVF-behandling.

Fråga: Jag och min man har precis blivit klara med en fertilitetsutredning. De konstaterade att jag har för tjockt sekret och att min mans spermier inte kommer igenom. Vi har tid i september för insemination och sedan eventuellt IVF. Kan vi göra något själva under väntetiden för att tunna ut sekretet? Jag har läst om Resyl och Efamol. Hjälper det eller har du andra råd?

Svar: Trögheten i livmoderhalssekretet (viskositeten) är vanligtvis beroende på hormonella faktorer eller möjligen en infektion. Om man har konstaterat ett tjockt sekret bör man i så fall utesluta att det finns någon sådan bakomliggande orsak. Finns det en sådan ska denna i första hand avhjälpas. Man har diskuterat om slemlösande mediciner som vanligtvis användes i samband med luftvägssjukdomar, av typen Recyl och Ephamol, kan ha effekt även på sekretet i livmoderhalsen. Något säkert belägg för att dessa mediciner förändrar livmodersekretet finns dock inte. Det är nämligen inte bara trögheten hos sekretet som är avgörande utan även den biokemiska sammansättningen i övrigt när spermierna ska ta sig upp genom livmoderhalsen. Jag tycker i första hand att ni ska diskutera med din gynekolog om det kan finnas en bakomliggande hormonell eller annan orsak till att sekretet är tjockare än förväntat.

Fråga: Min läkare frågade om jag har haft röda hund eller blivit vaccinerad mot sjukdomen. Mina föräldrar kommer inte ihåg och jag hittar inget i mina vaccinationsjournaler. Fick då till svar att jag måste vaccinera mig nu. Hur länge måste man vänta efter vaccinationen innan man försöker bli gravid eller spelar det ingen roll? Kan en sådan vaccination skada fostret om man blir med barn strax efteråt?

Svar: Orsaken till att man är intresserad av om kvinnan haft röda hund eller ej är att sjukdomen i samband med graviditet kan ge upphov till fosterskador. De flesta kvinnor har haft röda hund som barn eller möjligen blivit vaccinerade. Man kan med ett enkelt blodprov kontrollera om kvinnan är immun mot röda hund och i så fall är det inte nödvändigt med vaccination. Om hon däremot inte är immun bör hon vaccineras och därefter bör det förflyta två månader innan hon genomgår en behandling för att bli gravid. Om man skulle bli gravid kort efter att man genomgått en vaccination finns det dock inget belägg för att detta i sig skulle kunna ge upphov till fosterskador.

Fråga: Jag har hört att det är större risk att få utomkvedshavandeskap om äggledarna är skadade. Stämmer det?

Svar: Det är riktigt att risken för utomkvedshavandeskap ökar om äggledarna är skadade. När ägget lossar från äggstocken ska det transporteras in i äggledaren. Själva befruktningen sker i äggledarna och sedan ska det befruktade ägget transporteras ned i livmodern. Om det finns någon skada i äggledarna som gör att denna transport går långsamt kan ägget fästa i äggledarna och därmed ge upphov till ett så kallad utomkvedshavandeskap. Är äggledarna allvarligt skadade kan inte ens ägget komma in i äggledarna och då sker överhuvudtaget ingen befruktning. Dessa problem undvikes helt i samband med provrörsbefruktning då man tar ut äggen och sköter befruktningen utanför kroppen och därefter återför det befruktade ägget direkt till livmodern.

Fråga: Jag hade turen att bli gravid efter frysförsök. Jag undrar nu om det finns större risk för kognitiva störningar eller missbildningar hos barnet då det kommit till på ett frysförsök?

Svar: Någon ökad risk för inlärningsstörningar (kognitiva störningar) eller missbildningar har ej kunnat påvisas efter flera tusen återförande av tidigare nedfrusna embryon vilka lett till graviditet.

Fråga: Jag och min man har genomgått en fertilitetsutredning. Läkaren kom fram till att det inte fanns fel på någon av oss förutom att gulkroppshormonet var lågt på mig. Tog det provet två gånger. Ingen ägglossning och det berodde på att jag hade för många fettceller. Jag är 34 år 175 cm lång och har vägt över 90 kg i ca 4 år. Nu har jag gått ner till 85 kg och är på väg att gå ner ca 5 kg till. Hur lång tid tar det innan gulkroppshormonet och ägglossningen stabiliserar sig?

Svar: Framförallt regelbundenheten i ägglossningen och kvaliteten i hormonproduktionen i samband med ägglossningen påverkas vid för hög vikt i förhållande till längden. Du börjar närma dig en vikt som är helt inom det normala för din längd men om du ska vara på den säkra sidan, d v s att din vikt inte ska påverka ägglossningen bör du komma ned till en vikt kring 75 kg.

Fråga: Min sambo har genomgått en operation i penis då hans ena ”rör” var för trångt och sperman inte riktigt kom ut. Man trädde då in ett rör så att han skulle bli utvidgad så att det skulle bli lättare för sperma och urin att komma ut. Hur länge ska man vänta tills man gör en annan utredning om varför man inte blir gravid? Finns det andra metoder som man själv utan en läkares hjälp kan använda sig av?

Svar: Det enklaste sättet att klargöra om operationen varit framgångsrik är att din man lämnar ett nytt spermaprov. Skulle det visa sig att det fortfarande är ett för lågt antal spermier eller för dålig rörlighet på de spermier som kommer ut kan man i första hand ta hjälp av provrörsbefruktning med mikroinjektion. Visar det sig att inga spermier kommer ut är man tvungen att hämta spermierna direkt från testikeln och därefter använda dem vid så kallad mikroinjektion i samband med provrörsbefruktning. En läkningsperiod på tre till möjligen sex månader kan ibland vara nödvändig innan man med säkerhet kan säga hur spermiekvaliteten kommer att vara i framtiden.

Fråga: Jag har struma sedan några år tillbaka. Jag äter Tiotil och Levaxin. I januari blev jag gravid men det slutade med missed abortion och jag blev skrapad i mars. Jag undrar om sjukdomen/medicinerna påverkar mina chanser att bli gravid/behålla barnet?

Svar: Man vet att såväl överproduktion som underproduktion av sköldkörtelhormon påverkar framför allt ägglossningen. Du har uppenbarligen fått en adekvat behandling för din sjukdom vilket också resulterat i att du blev gravid. Under förutsättning att medicinerna som du tar och som ska återställa din sköldkörtelfunktion till det normala har förväntad effekt vilket man kan kontrollera med blodprover ska dina chanser att bli gravid vara lika goda som för den som inte har någon sköldkörtelsjukdom. Om dina sköldkörtelhormonnivåer ligger inom det normala finns ingen ökad risk för missfall.

Fråga: Jag har precis gjort mitt tredje ICSI och fick ut 16 ägg varav 12 befruktades. 2 sattes tillbaks och de övriga 10 delade sig för långsamt för att kunna frysas. Vad kan det bero på att mina ägg delar sig långsamt? Vid de tidigare försöken fick de endast ut 2 respektive 7 ägg så jag har aldrig fått några till frysen. Läkaren sa att min slemhinna var mycket fin och de ägg jag fick tillbaks hade delat sig i 5 och ett var på väg att delas i 7. Är det goda odds? Hon lät mycket positiv. När fäster ägget och när börjar embryot leva? När ska man ge upp med IVF? Min sambo säger att ju fler misslyckanden ju närmare en lyckad befruktning!

Svar: Även om ett stort antal ägg kunnat tas ut för befruktning är det inte ovanligt att några av dessa trots allt inte håller en maximalt bra kvalitet. Uppenbarligen har man haft en viss svårighet att hitta en stimuleringsmodell som gett maximalt bra ägg men det senaste försöket talar för att chanserna att nå fram till en graviditet trots allt är mycket goda. Efter att man återfört embryot eller embryona kan man räkna med 2-4 dagar innan embryot riktigt fäster i livmoderslemhinnan. Huruvida man ska räkna detta som begynnelse till liv eller ej kan man diskutera men någon kommunikation mellan och mor och foster som kan liknas vid den senare under graviditeten uppstår inte förrän efter ytterligare någon till några veckor senare. 3 – 4 veckor efter att embryot återförts kan man dock se att det lilla fostret har börjat att leva och detta görs i samband med en ultraljudsundersökning efter en positiv graviditetstest.

Fråga: Jag undrar om kejsarsnitt kan påverka ens fertilitet? Jag blev direkt gravid med mitt första barn och förlöstes med ett akut kejsarsnitt. Därefter tog det över två år att bli gravid den andra gången. Även denna graviditet avslutades med ett kejsarsnitt. Försöker nu bli gravid en tredje gång och har lika svårt att bli gravid som andra gången. Funderar på om eventuell ärrvävnad i livmodern gör det svårt för äggen att fastna? Kan äggledarna ha skadats vid snitten?

Svar: Genomgången graviditet som slutat med kejsarsnitt kan ge upphov till bekymmer att bli gravid fortsättningsvis. Det är en av orsakerna till att man inte bör tillgripa kejsarsnitt annat än när det föreligger klara skäl för detta. Huvudsakligen kan man säga att det finns två skäl till varför ett genomgånget kejsarsnitt kan ge upphov till barnlöshetsproblem framöver. Det ena är att ett ingrepp i bukhålan i sig kan ge upphov till sammanväxningar som förhindrar att äggstockarna kan leverera äggen i äggledaren, d v s det blir ett kommunikationsstopp mellan äggstock och äggledare som gör att ägget inte kommer in i äggledaren och därför inte kan befruktas. Det andra skälet, huvudorsaken, är att det i en liten andel av genomgångna kejsarsnitt uppkommer en infektion. Det finns alltid en risk för infektioner i samband med bukingrepp och denna risk föreligger också i liten utsträckning i samband med kejsarsnitt. En sådan infektion kan både påverka äggledarna men även slemhinnan i livmodern och därigenom försvåra möjligheterna till framtida graviditeter. Det bör därför föreligga klara medicinska skäl för att man ska genomföra kejsarsnitt eftersom ett sådant även kan försämra möjligheterna i framtiden att bli gravid i framtiden.

Fråga: I Andreas dagbok (här på villhabarn.com) läste vi att han blivit avrådd från både bad och bastu för att försöka hålla kvaliteten på sperman på så hög nivå som möjligt. Stämmer detta? Vi står inför en insemination om några veckor och skulle gärna göra allt vi kan för att lyckas. Finns det några levnadsregler när det gäller att hålla spermierna så pigga och alerta som möjligt? Kan även kvinnan göra något (eller avstå från något!) för att förbättra kvaliteten på äggen?

Svar: Det är helt riktigt att spermakvaliteten kan påverkas av en rad faktorer, inklusive hög temperatur. Det är också känt att män som är flitiga bastubadare (3 ? 7 gånger per vecka) eller ofta tar heta karbad kan försämra sin spermakvalitet. Det är dock sällsynt att ett i övrigt helt normalt spermaprov försämras till ett onormalt spermaprov genom bad eller bastu. Män med nedsatt spermakvalitet bör inte ofta utsätta sig för höga temperaturer. Enstaka karbad eller bastubad någon gång per vecka har dock ingen som helst inverkan. De i övrigt mest dokumenterade faktorerna som påverkar spermakvaliteten och kanske också i viss mån äggkvaliteten eller åtminstone chansen att bli gravid är framförallt rökning. Par som är medvetna om svårigheterna att bli gravida bör därför avstå från rökning. Detta gäller såväl mannen som kvinnan. I övrigt är det förvånansvärt lite som man kan åtgärda i en i övrigt normal livsföring för att förändra kvaliteten hos ägg eller spermier.

Fråga: PCO. Vi har gjort tre IVF-försök. Fick tillbaka två fina ägg första gången. De senaste två gångerna fick vi inte tillbaks några ägg alls eftersom de inte hade delat sig normalt. Ska vi ge upp eller finns det chans att lyckas? Vi fick ju trots allt tillbaka två ägg vid första försöket.

Svar: Jag tycker inte att ni ska ge upp era försök att bli gravida. Det är dock svårt att generellt svara på möjligheterna till graviditet vid ytterligare IVF-behandlingar. Jag tycker precis som ni själva att behandlingarna trots allt vid ett tillfälle varit framgångsrika, d v s resulterat i fina embryon vilket bör kunna upprepas. Vad orsakerna varit vid de två senare tillfällena, då det inte funnits något embryo av fin kvalitet är svårt att uttala sig om. Ta gärna en diskussion med er doktor. Jag tycker inte att ni ska ge upp ytterligare behandlingar.

Fråga: Har tänkt prova akupunktur inför nästa IVF/ICSI-försök. Är det bäst att börja med akupunktur några veckor innan spraystart eller blir effekten densamma om man börjar i samband med spraystart?

Svar: Akupunktur har bl a genom omfattande studier av docent Lisa Viktorin i Göteborg visat sig ha effekt på ägglossningsfunktionen. Man har också därmed dragit slutsatsen att det kan vara en fördel att genomföra akupunktur i anslutning till en provrörsbefruktning. I så fall bör denna behandling inledas några veckor före spraystarten för att totalt omfatta fyra till fem veckor med två behandlingstillfällen per vecka. Huruvida effekten blir densamma om man börjar vid spraystarten kan man inte med säkerhet säga men det har inte någon negativ inverkan.

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.