villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Beskedet blir en chock

Berit Sjögren talar mycket om tid och tempo, om hur fort allting ska gå idag. Inte minst tekniken har drivit upp tempot. Detta påverkar också vården av kvinnor som får missfall. Med hjälp av ultraljud kan läkaren ställa diagnos redan innan ett missfall inträffar. Beskedet kommer utan föregående varning och kan bli en chock.

Berit Sjögren är docent och överläkare vid Kvinnokliniken på Karolinska sjukhuset. Hon började att arbeta som gynekolog för ungefär fyrtio år sedan och kan se tillbaka på hur vården av missfallspatienter förändrats genom åren. Numera har hon själv gått över till att arbeta med samtalsterapi och tar bland annat emot kvinnor som haft missfall.

Många i den här gruppen klagar över bemötandet inom vården. De anser att de blivit behandlade enligt löpandebandsprincipen. Vad säger du om det?

– Man lägger inte ner så mycket energi på missfall, det stämmer. Hanteringen går snabbt och det gynnar sjukvårdsekonomin. Patienten kommer fort in och fort ut. Det kan låta lite cyniskt men missfall har inte heller varit någon stor diagnos för oss läkare, säger Berit Sjögren. Vi lever i en kultur där det är viktigt att saker går undan och den snabba handläggningen gör att kvinnorna kan känna att läkare och vårdpersonal inte ger dem tillräckligt med tid och omsorg, menar Berit Sjögren.

Hon jämför med hur det var förr. Då kom kvinnan till gynmottagningen om hon fick en blödning under graviditeten. Där fick hon veta att det enda hon kunde göra var att gå hem och vänta på utgången. Kanske var det ett missfall. Om hon hade tur var det en ofarlig blödning. Kvinnan gavs tid att vänja sig vid tanken på missfall. När missfallet satte igång var hon mentalt förberedd.

Den största förändringen som påverkat vården vid missfall är den som har med teknik att göra. Ultraljudet ger en omfattande diagnos. Det första ultraljudet är något positivt som de flesta ser framemot. Denna korta stund slutar i sorg för några. Kvinnan kan få veta att fostret är dött. Allt går så fort att kvinnan knappt hinner fatta. Beskedet blir en chock. Hon har inte haft några symtom på missfall och är inte heller förberedd på det.

– Det naturliga skulle kunna vara att kvinnan efter beskedet gick hem och väntade på en blödning och att kroppen själv tog hand om missfallet men många vill bli av med det så fort som möjligt. Väntan känns lång och kvinnorna är så illa berörda. Något har misslyckats i deras kropp. Då görs ofta en skrapning även om det inte alltid är nödvändigt, säger Berit Sjögren.

Självklart är det en sorg för kvinnan att drabbas av missfall när hon är inställd på att föda barn. Det är viktigt att missfallet avslutas på ett värdigt sätt och att kvinnan får möjlighet att fråga om hon har funderingar.

– Ett någorlunda långt utskrivningssamtal skulle vara bra men det finns inte tid för några längre samtal mellan patient och läkare. Förr kunde man skriva ut patienten i lugn och ro. Idag kan man ge remiss till en kurator eller överlämna en informationsbroschyr där det står var man kan söka hjälp. Om kvinnan mår jättedåligt efter ett tag är det bra att ta kontakt med en kurator. Det finns kuratorer på alla kvinnokliniker. Sorgen vid ett missfall är stor oavsett hur lång tid graviditeten pågått. Berit Sjögren tror att sorgen ökar med graviditetens längd men det är svårt att värdera sorg. Olika individer kan uppleva ett missfall mycket olika.

Berit Sjögren framhåller också att reaktionen hänger ihop med vad man varit med om tidigare i livet. En kvinna som redan upplevt svåra förluster kan reagera mycket starkare vid ett missfall än den som varit relativt förskonad. Oavsett, är ett missfall en stor livshändelse för de flesta och något man bär med sig genom livet. Kvinnan kan känna sig väldigt ensam efter ett missfall. Hennes upplevelse av att vänta barn skiljer sig från mannens.

Hur är det med mannens sorg vid ett missfall?
– Det vet man inte så mycket om, vad det betyder på djupet, rent existentiellt. Mannen kan ofta inte förstå hur stark kvinnans bindning hunnit bli till det väntade barnet. En kvinna som blir gravid kan på mycket kort tid ändra sitt liv och ställa in sig på mammarollen.

Hur påverkas ett förhållande av ett missfall?
– Det finns de som kommer varandra närmare vid en stor sorg eller besvikelse men det händer lika ofta att man glider isär. Kanske känner inte människor i omgivningen till att kvinnan varit gravid vid ett tidigt missfall. Därför kan de ha svårt att uppleva förlusten lika starkt som kvinnan och dela hennes sorg och besvikelse.

Hur ska omgivningen förhålla sig?
– Hejarop är sällan till någon hjälp. En sansad optimism kan däremot vara bra om kvinnan är öppen för det. Kompisar och anhöriga har en viktig funktion att fylla som lyssnare men Berit Sjögren påpekar att det kan finnas en gräns för deras tålamod. En kurator eller psykolog kan då vara ett bra alternativ eftersom de har ett professionellt förhållningssätt och orkar vara goda lyssnare.

 

av Kerstin Fredholm
Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.