villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Upprepade missfall ovanligt

När en kvinna haft minst tre missfall i följd talar man om upprepade missfall.
– Detta är mycket ovanligt. Knappt 1 % av de par som försöker skaffa barn råkar ut för upprepade missfall, berättar överläkare Margareta Wramsby, som 2001 doktorerat på just detta område.

Både kvinnor som tidigare fött barn och kvinnor som inte gjort det kan råka ut för upprepade missfall. Enligt Margareta Wramsbys studie förekommer det oftare i gruppen som inte fött barn. När kvinnan har haft tre missfall i sträck är det dags att göra en utredning. Denna undersökning kan betecknas som rutin idag och omfattar fem punkter. Din vanliga gynekolog kan remittera dig till en större sjukhusklinik för en sådan utredning.

Undersökningen omfattar följande:

1. En analys av kvinnans och mannens kromosomer. Undersökningen görs med hjälp av blodprov. Här hittar man något fel i 5 % hos paren. När det gäller kromosomförändringar finns det tyvärr ingen behandling.

2. Förändringar i livmodern. Man kan upptäcka myom, medfödda missbildningar och förändringar som uppstått i samband med en tidigare operation. Undersökning av livmodern görs med ultraljud, röntgen eller operativa ingrepp. I 10 % av fallen konstateras något fel. Vissa förändringar i livmodern kan opereras med gott resultat.

3. Hormonbilden hos kvinnan. Undersökningen görs med blodprov. Man hittar förändringar hos 10%. Vid vissa förändringar kan hormonbehandling vara aktuellt.

4. Antikroppbildning. Även här görs undersökningen med hjälp av blodprov. Hos 10 % av de som undersöks hittar man något fel. Antikroppar leder ofta till förändringar i blodets levringsförmåga och behandlas ibland med blodförtunnande medel.

5. Blodets koaguleringsförmåga. Kvinnan kan få blodförtunnande medel. Bland dem som fött barn kan dessutom övervikt spela en roll. 20 % av de kvinnor som redan var mammor och senare drabbades av missfall var överviktiga i Margaretha Wramsbys studie. Det finns bara en sak att göra, försök att gå ner i vikt. Förhoppningsvis får kvinnan information om detta.

Det går alltså att hitta orsaken hos en del kvinnor som fått upprepade missfall men många får aldrig någon förklaring. Det går helt enkelt inte att fastställa en orsak.

– Det kan var svårt att hitta felen och svårt att hitta rätt behandling. Det handlar om massor av smågrupper och inga stora generella mönster.

Är prognosen sämre ju fler missfall man haft?
– Ja, det kan man säga men jag har också sett kvinnor som fött barn efter16-17 missfall, säger Margareta Wramsby.

Kan även stress innebära en ökad risk för upprepade missfall?
– Ja, man bör ta det lugnt om man blir gravid och tillhör den här gruppen. Om man är oerhört stressad vid ett tillfälle leder det inte till missfall. Är man däremot kroniskt stressad får man rådet att varva ner.

Kan man bli sjukskriven då?
– Ja, absolut.

 

av Kerstin Fredholm

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.