villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Frågor om missfall: Margaretha Wramsby

Margaretha Wramsby, med.dr på Curakliniken i Malmö.

Hon svarar på frågor om missfall: IVF-behandling, vad som påverkar risken för missfall, om det finns specialister, vad händer med kvinnan rent fysiologiskt med mera.

Fråga: Innebär IVF minskad risk för missfall? Eftersom man ibland sätter in flera ägg samt att man väljer ut de ägg som utvecklats bäst så kanske detta medför mindre missfallsrisk jämfört med spontan graviditet för oss som har haft upprepade missfall?

Svar: IVF behandling är framförallt en metod att åstadkomma graviditet och inte ett skydd mot missfall. Studier avseende risk för missfall vid IVF behandling visar att kvinnor som tidigare haft upprepade missfall (3 eller fler missfall) har en större risk för att få missfall även vid IVF behandling än de kvinnor som tidigare ej haft missfall eller endast haft ett missfall.

Fråga: Är man berättigad till IVF och ägg/spermiedonation när man haft upprepade missfall. Kan man få hjälp via landstinget eller måste man betala själv?

Svar: IVF behandling är en metod att åstadkomma graviditet hos de par som har svårt att bli gravida, ej bot eller skydd för missfall. Hos utvalda par kan ägg eller spermiedonation vara ett alternativ ex vid kromosomavvikelse hos mannen eller kvinnan.

Fråga: Varför är kriterierna för ofrivillig barnlöshet så olika för de som inte blir gravida jämfört med de som får missfall? Om jag förstått det rätt gäller 13 månader utan graviditet för att ”klassa in” vid infertilitet medan kravet för missfall är att man ska ha haft tre missfall innan man betraktas som ofrivilligt barnlös. Har man svårt att bli gravid plus en missfallsbenägenhet kan det ju ta flera år – och då är man väl heller inte berättigad till hjälp under tiden?

Svar: Om ett par har en ökad benägenhet till missfall i kombination med subfertilitet (att det tar lång tid att bli gravid) kan – bör utredning göras. Utredningen bör anpassas till denna speciella frågeställning. Utredning kan startas hos specialist i gynekologi och om vederbörande så finner lämpligt kan remiss till specialistmottagning för infertilitet skickas.

Fråga: Finns det kliniker/läkare som är specialiserade på missfall. (offentligt och privat). De läkare och kliniker som jag varit i kontakt med har nästan alltid fertilitetsproblem och IVF som specialitet – detta med missfall känns som en andrahandsproblematik?

Svar: Det finns läkare som ägnat stort intresse och också forskat kring missfall. De flesta av dessa är verksamma inom specialistkliniker för infertilitet, ganska ofta i kombination med IVF. De kliniker som är specialiserade på infertilitet har också vana vid utredning av missfallspatienter.

Fråga: Efter hur många missfall är det idé att fortsätta att bli gravid? Hur ser statistiken ut efter 5,6,7:e missfallet etc. Jag känner kvinna som fick sin son efter sju missfall – jag önskar mig flera sådana förebilder.

Svar: Risken att få missfall första gången man är gravid är ca 10% efter 3 missfall är risken för missfall i nästkommande graviditet ca 45%, efter 5 missfall ca 75%.

Fråga: Vad händer med kvinnan rent fysiologiskt vid missfall? Vilka reaktioner kan man vänta sig och hur hårt tar det på kroppen. Hur många missfall per år klarar man av?

Svar: Rent fysiologiskt stiger hormonnivåerna snabbt och kraftigt i en tidig graviditet. Cirkulationen till livmoder och äggstockar ökar. Kroppen gör sig beredd för tillväxt av fostret och uttänjning av livmodern. Vid tidiga missfall då graviditeten stannar i tillväxt kommer hormonnivåerna långsamt att sjunka och då de nått låga nivåer stöts fostret ut. Vid senare missfall kan även andra mekanismer ex. snabbt öppnande av livmoderhalsen bidra till sammandragningar av livmodern och avstötande av fostret förekomma. Hur många missfall kroppen orkar och klarar av är beroende av hur sent i graviditeten missfallen sker. Det svåraste och mest tärande är dock inte de fysiologiska belastningarna utan oron och sorgen av förlusten, de psykologiska faktorerna.

Fråga: Vi har genomgått en missfallsutredning där man inte hittat någon anledning till varför jag får missfall. Finns det något vi kan göra själva och vilken hjälp har man rätt till från sjukvården? Finns det något generellt råd hur vi ska gå vidare eller är det bara för oss att fortsätta så länge vi orkar fysiskt och psykiskt?

Svar: I de fall där ingen förklaring hittas till missfallen kan sjukvården hjälpa till med kontroller vid nästkommande graviditet. Detta kan bidraga till att minska oro. Det kan vara bra att redan i förhand ha gjort upp med en klinik eller läkare att få ringa vid nästa graviditet och att kunna komma på kontroller dit. Du kan själv påverka vissa faktorer som är av betydelse, allsidig kost, motion dock ej överdriven hårdträning. Om du är över eller underviktig är detta viktiga faktorer som bara du själv kan påverka.

Fråga: Finns det något som visar att vila och lugn och ro kan göra att man undviker missfall. Har läst någonstans om en klinik/sjukhus där man nästintill bäddar ner kvinnan i nio månader med gott resultat. Känner du till något om det?

Svar: Enstaka studier finns som visar att vila och upprepade kontroller under graviditet påverkar möjligheten att fullfölja graviditeten positivt. Att inta strikt sängläge måste för de flesta vara negativt men i utvalda fall där sammandragningar i förtid eller för tidigt öppnande av livmoderhalsen är orsaken kan detta bidraga till att komma förbi de mest kritiska veckorna.

Fråga: Jag har haft två missfall och en lyckad graviditet som gett oss vår son, nu 4 år. Under de senaste tre åren har vi gjort både insemination och IVF-försök men ännu inget resultat. Jag har fått veta att jag har PCO och funderar över hur det påverkar missfallsrisken? Om jag skulle lyckas bli gravid igen – finns det något jag kan göra för att undvika missfall just med hänvisning till PCO? Finns det bättre chans att lyckas om man fortsätter tillföra Progesteron?
Svar: PCO som orsak till missfall har diskuterats. Ett flertal studier som publicerats de senaste åren visar dock ingen ökad risk hos kvinnor med PCO att få missfall. I en stor studie utförd i London, publicerad år 2000 undersöktes mer än 2000 kvinnor som tidigare haft 3 missfall, av dessa hade ca 40 % PCO. Man följde sedan utgången av nästkommande graviditet och jämförde PCO kvinnorna med gruppen som ej hade PCO. Man fann ingen skillnad ca 60 % födde barn utan komplikationer i båda grupperna. Ytterligare en studie från London visar att kvinnor med PCO jämfört med kvinnor som ej har PCO och som genomgår IVF har större chanser både att bli gravida med IVF och också större möjlighet att fullfölja sin graviditet. Progesteron tillägg ges ofta i anslutning till IVF behandling men om du blir gravid spontant ökar ej progesteron chansen att behålla en graviditet.

Fråga: Jag undrar hur vikten påverkar både chanserna att bli gravid och risken för missfall, eftersom jag är lätt överviktig.

Svar: Övervikt BMI (Vikten i kg/Längden x Längden) över 28 har visat sänkt möjlighet att bli gravid och också en ökad risk för missfall.

Fråga: Jag har varit gravid två gånger då inte läkaren har hittat fostret. Man misstänkte att det har varit utomhavandeskap, men ändå ökade graviditetsvärdet. Vid båda gångerna fick jag cellgift. Kan du förklara varför jag fick cellgift och om det är stor risk att det blir så här igen?

Svar: Om du blir gravid igen är det störst sannolikhet att graviditeten sitter rätt. Cellgift (methotrexate) ges ibland vid utomkvädeshavandeskap, då hormonnivåerna visat stigande värden. Detta cellgift riktar sig till moderkaksvävnad och hämmar på så sätt hormonproduktionen och forsatt tillväxt av den felaktigt placerade graviditeten – moderkaksvävnaden.

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.