villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Hur många IVF-behandlingar man ska orka?

Vem ska sätta gränserna för hur många IVF-behandlingar man ska orka gå igenom innan adoption är aktuellt?

– Nuförtiden går ofta mycket tid i en studiecirkel åt till att stötta och trösta istället för att förbereda för adoption. Och det saknar vi resurser för. Många som kommer till kurserna är trasiga och sköra efter påfrestande IVF-behandlingar, säger Gunilla Håkansson, ordförande i Adoptionscentrums familjeförening i Skåne.

– Det är nog generellt så att man blir rådd att först lägga det medicinska åt sidan innan man startar adoptionsprocessen men det finns ingen bestämmelse om detta någonstans. Dock är det en åsikt som adoptionsorganisationer och socialsekreterare ofta har.

– Det viktiga är att man själv är mogen för ett adoptionsbeslut – oavsett om man befinner sig i en medicinsk behandling eller ej. Sen är det självklart så att den medicinska behandlingen måste vara avslutad innan man skickar iväg sin ansökan till utlandet. Det är inte bra för någon om det skulle bli barn på olika vägar samtidigt.

Gunilla Håkansson har under åren haft mycket kontakt med blivande adoptivföräldrar och kan se en skillnad idag jämfört med tidigare. Hon har märkt att många barnlösa inte klarar av minsta lilla motgång i sin strävan att få barn, som att ett givarland till exempel helt plötsligt får ändrade regler.

Ifrågasättande
Det är vanligt att man som blivande adoptivförälder känner att man måste vara till lags och vara positiv till alla förslag om adoptivbarn.

– Ett drag av detta finns i utredningarna. Man måste som adoptionssökande ha en stor tolerans och acceptans för olika bakgrunder, hudfärg med mera. Man får helt enkelt vara beredd på ett visst ifrågasättande från socialsekreterarna, anser Gunilla Håkansson.

Enligt direktiven måste man bli utredd i sin hemkommun och helst ska hemutredningen vara påbörjad inom tre månader och slutförd inom sex månader efter kontakten med socialförvaltningen. Men i vissa kommuner kan det dröja ett år innan utredningen är klar.

Många gånger ställer kommunerna ultimatum. Man ska ha genomgått en studiecirkel inför adoption för att få lov att starta en hemutredning, något som är helt fel enligt Gunilla Håkansson. Ett krav som flera adoptionsorganisationer nu driver är att höja kompetensen hos socialförvaltningarna och ge en bättre service till adoptionssökande genom att låta mindre kommuner hyra in professionella socialutredare från större kommuner.

ACs studiecirklar
Man kan delta i studiecirklarna oavsett om man har bestämt sig eller inte för att adoptera. Att delta kostar ca 600 kr per person och kursen pågår 10-12 ggr, ungefär två till tre timmar per gång. Kursen är indelad i olika teman. Bland annat går man igenom adoptionsprocessen, man diskuterar barnlöshet och vid ett tredje tillfälle handlar det om ”önskebarnet” – hur ser barnet ut som jag drömmer om?

Under avsnittet om barnlöshet brukar man ibland dela in deltagarna i grupper med bara män respektive kvinnor. Många män uppskattar detta eftersom det ofta är första gången de pratar med bara män om sin barnlöshet.

– Ofta är det kvinnorna som tar initiativ till och driver en adoption. Det ser vi i våra cirklar. Mannen vaknar senare kanske efter att ha träffat någon adoptivfamilj. Typiskt för träffarna är att deltagarna förstår att det finns flera med samma problem. Det är ett stort stöd för dem, berättar Gunilla Håkansson. AC är den största adoptionsorganisation i Sverige som också erbjuder uppföljande verksamhet efter att en adoption är klar.

Gunilla Håkanssons råd till barnlösa:
Börja med att ringa adoptionsorganisationernas kontaktpersoner. Vissa organisationer har representanter på flera håll i Sverige. Till dem kan man ställa alla tänkbara frågor. Dessa personer kan också hjälpa till att slussa en vidare. Sedan kan det vara lämpligt att anmäla sig till en studiecirkel för väntetiden är tyvärr ibland ganska lång, ca ett halvår. Man kan också på egen hand träffa adoptivfamiljer som man känner.

 

av Lena Wahlberg

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.