villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Yearly Archives

2005

Oro påverkade inte resultat av provrörsbefruktning

Många kvinnor är stressade över att deras oro ska leda till att de inte blir gravida vid IVF-behandling. Men ny forskning visar att stress och oro inte påverkar resultatet av provrörsbefruktning. Förhoppningsvis leder resultatet till att…

I USA är surrogatmoderskap en möjlighet

Lina är född i Sverige hon är trettiofem år och bor i USA sedan elva år tillbaka. För nio år sedan träffade hon sin blivande make, han är amerikan och de är bosatta i New York. Efter några år som gifta längtade de liksom de flesta andra par…

Fakta om de svenska IVF-klinikerna

I Sverige finns det både privata och offentliga fertilitetskliniker där såväl par som ensamstående kan få IVF-behandling. Om ni har gjort en fertilitetsutredning och är berättigade till behandling i offentlig regi får ni en remiss till…

Peter 26 och Thomas 23, spermadonatorer

Tidigare publicerad i Sydsvenska Dagbladet 17 april 2005 Peter är 26, lågmäld, blond och finlemmad. Han studerar och har ett arbete vid sidan om. För fyra år sedan beslöt han att låta frysa ner sin egen sperma, så han alltid skulle kunna…

Här börjar livet för 100 svenska barn varje år

Tidigare publicerad i Sydsvenska Dagbladet 17 april 2005 Varje år föds hundra barn i Sverige, vars biologiska pappa är en anonym spermadonator i Danmark. Nu funderar danska politiker på att ändra lagen. Det finns en donator i…