villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Månadsarkiv

augusti 2005

I USA är surrogatmoderskap en möjlighet

Lina är född i Sverige hon är trettiofem år och bor i USA sedan elva år tillbaka. För nio år sedan träffade hon sin blivande make, han är amerikan och de är bosatta i New York. Efter några år som gifta längtade de liksom de flesta andra par…