villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

I USA är surrogatmoderskap en möjlighet

Lina är född i Sverige hon är trettiofem år och bor i USA sedan elva år tillbaka. För nio år sedan träffade hon sin blivande make, han är amerikan och de är bosatta i New York. Efter några år som gifta längtade de liksom de flesta andra par efter barn, problemet var bara att Lina är född utan livmoder, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom, även kallat MRKH-syndrom. 

Vad gör man?
Vad finns det för lösningar? Adoption är ett alternativ eller att skaffa barn via surrogatmoder. Kanske just beroende på att de är bosatta i USA så kändes barn via surrogatmoder som en eventuell möjlighet.
Här i USA finns det inte så många förutbestämda normer om vad man bör göra eller inte. Man styr på något sätt själv över sitt liv säger Lina, dessutom är det många stater i USA som tillåter surrogatarrangemang.

Regler och lagar
Men regler och lagar skiljer sig åt beroende på var i landet du bor. I vissa stater ska du betala surrogaten i andra som exempelvis i New York är det förbjudet. Vissa stater kräver att det är en släkting som är surrogatmodern andra inte. På en del håll i landet kan du ”hyra” surrogatmammor för höga summor.

Lyckligtvis hade Lina en moster som är bosatt i Sverige som kunde tänka sig att hjälpa paret genom att ställa upp som surrogatmamma.
-Det var fantastiskt att ha någon som ville göra detta för oss, det är en gåva säger Lina.
Mostern som var närmare fyrtio var lyckligt gift och hade egna barn. Hela familjen stöttade hennes beslut att hjälpa sin systerdotter, alla talade öppet om vad det var som låg framför dem.
För att tackla de rent känslomässiga aspekterna av detta ganska ovanliga sätt att skaffa barn så har samtliga inblandade varit i kontakt med psykolog. Både moster och hennes man och vi själva har talat igenom allt mycket grundligt berättar Lina.

Inte bara känslomässigt
Men det gäller att förbereda sig inte bara känslomässigt.
Vad kommer att hända då barnet väl är fött? Vem blir de juridiska föräldrarna, och så vidare?
-I vårt fall skulle det sannolikt bli så att jag skulle styvbarnsadoptera
mitt eget biologiska barn. Jag skulle då aldrig stå som biologisk förälder i födelsebeviset – men det känns mindre viktigt för oss, säger Lina.

Kontrakt måste skrivas som skyddar alla inblandade. Vad händer om Lina och hennes man skulle ändra sig, om barnet visar sig vara svårt sjukt eller om moster plötsligt skulle göra anspråk på barnet?
De har varit tvungna att skaffa advokat både i Sverige och i USA.

Lina var trettiotvå år då de påbörjade sitt första IVF-försök i USA. De hade turen att träffa på en mycket seriös, förstående och hjälpsam läkare. Linas moster befruktades med embryon från parets ägg och spermier. Tre behandlingar gjordes men samtliga tre försök misslyckades.

Sökte hjälp i Finland
I Sverige är det dyrt med IVF men i USA är det ännu mer kostsamt. Priset för IVF i USA ligger runt 9000-20 000$ det vill säga mellan 70 000 – 160 000 svenska kronor. Oftast gäller inte försäkringen, inte för behandlingen och ofta inte heller för medicinerna.
Dessutom var avståndet rent geografiskt en belastning. För att underlätta för Linas moster bestämde de sig för att söka hjälp i Finland. De finska priserna är ungefär desamma som de svenska och rent medicinskt ligger finska kliniker bra till internationellt sett.

Nu gick det inte riktigt som Lina och hennes man hade hoppats på. De gjorde ett försök i Finland, åkte dit i november 2003 och lyckades få ut sex ägg, men endast ett ägg var dugligt för återinförning. Inte heller detta graviditetstest blev positivt.

Efter detta sista försök beslutade sig Linas moster att hon inte orkade längre. Hon kände sig orolig över vad medicineringen kunde ställa till med i det långa loppet. Detta var förstås en stor besvikelse.
-Men det är bara att acceptera. Min moster har varit med oss enda från början säger Lina, hon har verkligen varit helt otrolig.

Efter detta tillfrågades även en kusin till Lina om hon ville bli surrogatmoder. Hon har två döttrar, men hon sa nej på grund av medicinska skäl. Under båda hennes graviditeter var hennes livmodersvägg på väg att brista.

Ett gott slut på resan
Men livet går vidare. Lina och hennes man är nu mitt uppe i förberedelserna för att adoptera.
-Vi tycker att vi verkligen har gett detta surrogatprojekt så många försök som vi möjligen kan. Hade vi inte behövt en tredje part inblandad hade det väl varit en annan sak säger Lina. I och för sig finns det ju förmedlingar här som har surrogatmammor redo. Men det kostar jättemycket och sedan är det ju inte hundra procent säkert att det funkar i alla fall.

När paret väl hade bestämt sig för adoption kändes det som om en stor lättnad. De pratade med goda vänner och bekanta som adopterat och de gjorde en hel del research på nätet och kom fram till att detta var ett alternativ.

Just nu är de fullt upptagna med att fylla i blanketter, fingeravtryck och bakgrundsundersökning av FBI. Dom har till och med tittat på barnvagn…
-Man vågar tro på att vi ska bli föräldrar. Det finns ett definitivt gott slut på resan. Med IVF vågade man aldrig hoppas för mycket.

av Ingela Johansson Rosander
Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.