villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Infertilitet: utredning och behandling genom assisterad befruktning

Författare: Julius Hreinsson, Lars Hamberger & Thorir Hardarson
Språk: Svenska
Utgiven: 2005-08-01
ISBN: 9789144038650
Förlag: Studentlitteratur AB
Antal sidor: 224

Infertilitet, oförmåga eller svårigheter att uppnå graviditet och barnafödande, har varit ett globalt problemkomplex av central social betydelse sedan urminnes tider. Modern diagnostik och behandling, främst med assisterad befruktning, har dramatiskt förändrat bilden under de senaste 25 åren. Orsaksutredningen, som tidigare var både kostsam och tidskrävande, har förenklats och komprimerats till förmån för skilda behandlingsalternativ.

Författarna beskriver såväl kvinnliga som manliga orsaker till infertilitet samt orsakssamband som relaterar till det infertila paret. Insemination och in vitro beskrivs detaljerat liksom hanteringen av embryon i vävnadsodling. Morfologisk och genetisk värdering av embryokvaliteten, som spelar en avgörande roll för det slutliga resultatet, presenteras liksom frysbevaring av embryon. Boken tar dessutom upp det psykosociala omhändertagandet av det infertila paret samt uppföljningen av de barn som tillkommit med hjälp av avancerad medicinteknisk behandling. Avslutningsvis presenteras ett antal visioner om den tänkbara framtida utvecklingen inom området, i relation till de föreskrifter och lagbestämmelser som reglerar den kliniska tillämpningen.

Infertilitet vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom vård och medicin samt till det team av specialister som arbetar med infertilitetsproblem, alltifrån sjuksköterskor och barnmorskor till läkare och embryologer. Även det barnlösa paret kan ha stor glädje av boken.
Med boken följer en dvd med bilder och filmer som bland annat visar det mänskliga embryots tidigaste utvecklingsfaser.


 ⭐ Fler böcker hittar du under boktips

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.