villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Färre barn – längre väntetider

Under 2008 minskade antalet internationella adoptioner ytterligare – en trend som ser ut att hålla i sig. Men det kan komma att bli fler barn som behöver nya hem framöver.

Intervju med Inga Näslund, informationssekreterare på Adoptionscentrum
793 utomnordiska barn kom till Sverige under 2008, en knapp minskning från 2007 då det kom 800 barn. Inga Näslund, informationssekreterare på Adoptionscentrum tror att trenden kan ändras i framtiden även om det inte kommer att ske i en handvändning.
– Det ekonomiska läget i världen kan komma att göra att fler barn behöver nya hem och kan på sikt medföra fler internationella adoptioner, säger hon men betonar att detta är en tråkig utveckling för barnen som alltid är de som drabbas mest av ekonomiska kriser.

Orsaken till att antalet adoptioner minskar är bland annat att fler par från flera olika länder ansöker om adoption samtidigt som adoptionsländer som har haft en positiv ekonomisk utveckling försöker hitta andra lösningar för barnen, bland annat genom nationella adoptioner.
– Asien är ett exempel på hur man satsar mer på inhemska adoptioner än tidigare. Likaså Vitryssland som dessutom kräver speciella avtal kring hur staterna ska samarbeta i adoptionsfrågor och idag bara godkänner ansökningar från Italien. Så gott som alla länder är mindre positiva till internationella adoptioner, de vill helst klara att ta hand om sina barn själva, säger Inga Näslund.

De senaste åren har det tillkommit nya adoptionsländer, exempelvis Nigeria, Kenya och Madagaskar. Att det är afrikanska länder beror främst på att det är där det finns flest barn som är i behov av att få nya föräldrar.
– Afrika ökar mest och i framtiden är det också därifrån de allra flesta barnen kommer att komma ifrån, tror Näslund.

De europeiska adoptionerna är fortsättningsvis förhållandevis få.
Totalt under 2008 kom det 77 barn från Europa till Sverige och då främst från Polen och Estland. Men att europeiska barn skulle vara mer attraktivt för svenska föräldrar med anledning av det europeiska utseendet är enligt Inga Näslund en myt.
– Det är det absolut. Många valde under 90-talet att adoptera från Europa tack vare att det var betydligt kortare resor men de flesta valde även då att adoptera från Sydamerika eller Sydkorea och när sedan Kina blev tillgängligt med smidiga resor var det många som valde det framför Europa, säger hon och berättar vidare att barnens ålder, väntetid, kostnader är några faktorer som spelar större roll än barnens utseende.

Allra flest utomeuropeiska barn kom under 2008 från Asien och Oceanen
– 479 varav 206 från Kina.
På Sveriges största adoptionsorganisation Adoptionscentrum – förmedlade man under 2008 381 barn – en minskning från 2007 då man förmedlade 465.
Kostnaden för att adoptera idag varierar mycket, mellan 81 000 kronor (plus egna avgifter på 39 800 kronor) från Thailand till 192 000 kronor (plus egna avgifter på 42 500 kronor) från Sydkorea. De olika priserna beror främst på hur länge föräldrarna måste vistas i landet innan de får åka hem med sitt barn. Kenya har till exempel som krav att man måste vistas i landet i sex till åtta månader vilket kostar mycket pengar för de blivande föräldrarna medan andra länder endast kräver en vistelse på några veckor, däribland Kina.

Idag åker i stort sett alla blivande föräldrar till barnets land, att barnen kommer med eskort, som på 70-talet accepteras idag endast av Sydkorea och Etiopien och då endast i extrema undantagsfall, exempelvis om en förälder lider av svår flygrädsla.
– Vi uppmanar och vill att folk reser själva. Dels för att barnen ska slippa ännu en separation från den personen som det flyger tillsammans med men också för att föräldrarna ska se och uppleva barnets ursprungsland, vilket är viktigt, säger Näslund.

Väntetiderna just nu ligger mellan fyra till tio månader i länder som exempelvis Nigeria, Etiopien och Sydkorea. I Thailand, Colombia, Bulgarien och Kina kan väntetiden ligga på uppemot två, tre år från det att ansökan har skickats till landet.

Källor: SCB, MIA, Adoptionscentrum

 

av Catalina Bruna

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.