villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Månadsarkiv

juli 2009

Vi är alla ganska lika – oavsett sexuell läggning

De har alltid vetat om att de inte kommer att kunna få barn på naturlig väg. Därför är lesbiska par ofta glada, pålästa och väl förberedda när de kommer för att få hjälp att bli gravida. Stina Järvholm Leg. Psykolog vid…