villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Månadsarkiv

mars 2010

Familjehem alternativ till barnlöshet

Efter många års behandling för ofrivillig barnlöshet accepterade Eva-Marie Svensson till slut att hon inte skulle få några biologiska barn. Istället blev hon familjehemsmamma till tre syskon. – Det här är den optimala lösningen för oss,…

Allt levande har en strävan att föröka sig

Intervju med Anders Möller, docent och psykolog: 

Är längtan efter barn biologiskt betingad? – Jag tror att vi människor är som andra djur. Allt levande har en strävan att föröka sig. Älgar, lejon, alla gör det. Samma sak med växter,…

Är det större chans att bli gravid om man mår bra?

Att vilja men inte kunna få barn innebär ofta en livskris. En vanlig fråga är om det spelar någon roll hur man mår psykiskt för möjligheten att bli gravid. Forskarna har inget entydigt svar. Det är många samverkande faktorer som avgör om…

Mannen vet mer om kvinnans reaktioner än tvärtom

Kvinnor pratar, pratar, pratar men vad tänker männen? Kvinnor och män reagerar olika när de inser att det kan bli svårt att få barn. Tvärtemot alla sociala stereotyper vet mannen i regel mer om kvinnans reaktioner än tvärtom. Kvinnan är…

Kropp och själ

Intervju med Marianne Wikman, gynekolog och familjeterapeut. Överläkare vid Kvinnokliniken, Norrlands universitetssjukhus. – Jag ser inte kroppen som en maskin, avskild från sinnen och känslor, utan alltihop som en helhet. I kroppen sker…

Infertilitet innebär en livskris

Att bli förälder är ett av de vanligaste livsmålen men inget man kan ta för givet. Vad händer när paret fattar att det faktiskt kommer att bli svårt att få barn? Detta är en chockartad insikt och leder i många fall till en kris. En livskris…

Kan en adopterad adoptera?

Svaret är naturligtvis att det går alldeles utmärkt, i alla fall om man efter utredning och prövning blir godkänd som adoptivförälder. Känslomässigt kan det vara svårare. Jag undrar nämligen om en adopterad verkligen kan adoptera. Frågan…