villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Är det större chans att bli gravid om man mår bra?

Att vilja men inte kunna få barn innebär ofta en livskris. En vanlig fråga är om det spelar någon roll hur man mår psykiskt för möjligheten att bli gravid.

Forskarna har inget entydigt svar. Det är många samverkande faktorer som avgör om det blir en graviditet och psykologiska faktorer utgör sannolikt en del. Par som blivit föräldrar efter mycket kämpande är ofta övertygade om att det har betydelse hur man mår psykiskt.

Många läkare, barnmorskor och sköterskor säger samma sak men poängterar att det inte är vetenskapligt dokumenterat. I vissa fall påverkar de psykologiska faktorerna fertiliteten direkt. Relationsproblem, sexuella problem, missbruk eller rökning leder till minskad fertilitet. I andra fall handlar det om en indirekt påverkan. Hormoner, nerver och immunsystem påverkas av psyket och därigenom till exempel ägglossningen.

Det finns absolut ingen anledning att skuldbelägga sig själv för att vara psykiskt otillräcklig när det inte blir några barn. Exemplen är många på kvinnor och män som mår allt annat än psykiskt bra men ändå blir med barn. Stressade, deprimerade, missbrukande kvinnor och män som absolut inte vill bli föräldrar, i alla fall inte just då, blir gravida och föder friska barn.

Det är så många faktorer som samverkar för att det ska bli barn. Därför är det svårt att ta reda på om det är psykologiska faktorer som orsakar barnlöshet just i ett enskilt fall. Dessutom är alla tänkbara faktorer inte tillräckligt kartlagda och det handlar mest om statistiska samband i dagsläget.

av Kerstin Fredholm
Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.