villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Förkortningar Ordlista

Vad betyder alla förkortningarna?

UL Ultraljud
VUL Vaginalt ultraljud
ÄL Ägglossning
IVF In vitro fertilizatio = provrörsbefruktning
CSI mikroinjektionsteknik, en spermie förs in i ägget via en nål
ÄP Äggplockning
ET Embryo Transfer, återföring av ägg
FET Frosen Embryo Transfer, återföring av ett ägg som varit i frysen
BIM Beräknad Icke Mens
SM Surrogatmamma
IP Intended parents, Tilltänkta föräldrar
IM Intended mother, Tilltänkt mamma
IF Intended father, Tilltänkt pappa
TS Traditional surrogacy, Använda egna ägg
GS Gestational surrogacy, Använda donerade ägg

 

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera, men trackbacks och pingbacks är öppen.