villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Tänk över adoption i god tid

Har du och din partner diskuterat adoption som ett alternativ?

Tala öppet med varandra om detta på ett tidigt stadium för adoption kräver tid. Både att tänka igenom och att praktiskt genomföra. Adoption är ingen B-lösning. Se det som en fantastisk möjlighet att bli förälder!

En del par kan bara tänka sig ett eget biologiskt barn, åtminstone till att börja med. Andra är öppna för olika lösningar. Barnet är det viktiga.

Låt inte tiden rinna iväg så att ni blir för gamla för att få adoptera. Det är också en del praktiska saker att tänka på. Socialförvaltningen i er hemkommun ska göra en utredning för att socialnämnden ska kunna godkänna er som adoptivföräldrar.

Väntetiden för en utredning varierar i olika kommuner och kan vara så lång som ett år. Ring därför socialförvaltningen så fort ni börjat tänka i de här banorna. Ni behöver inte ha bestämt er definitivt. Beslutet kan få mogna fram under utredningstiden och leda till att ni antingen ansöker om att få adoptera, avstår eller helt enkelt skjuter upp beslutet.

Den som vill adoptera ska ha deltagit i föräldrautbildning och ha medgivande att få ta emot ett barn för adoption. På föräldrautbildningen får man tillfälle att diskutera alla de frågor som dyker upp med en socialarbetare och andra par i samma situation.

Många ställer sig undrande till den utredning som måste göras och pappersexercisen kring en adoption. Tänk på att det är för barnets skull! Barnet har rätt till vettiga föräldrar.

Om ni är ett par och inte redan är lagligen vigda så gå iväg och gift er! Ogifta sambor får nämligen inte adoptera tillsammans. Däremot kan ensamstående och homosexuella som ingått partnerskap få adoptera.

Ställ er i kö hos en adoptionsorganisation. Adoptioner i Sverige handlar till största delen om utländska barn. Varje år kommer cirka 800 utländska barn hit, de flesta från länder i Asien och Latinamerika. Det är väldigt få svenska barn som blir bortadopterade nuförtiden.

Det finns fem adoptionsorganisationer som är godkända av MIA (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor) och ni kan stå i kö hos alla om ni vill och har råd. Ni måste betala en anmälningsavgift. Det går bra att anmäla sig till organisationerna innan ni fått medgivandet från socialnämnden.

Ta reda på så mycket fakta som möjligt så att ni vet hur en adoption
går till. Se adoption som en möjlighet. Ni blir ju föräldrar till ett barn som
redan är fött och behöver er.

I texten ovan beskriver vi situationen för svenska heterosexuella par. Det är även möjligt för ensamstående att få ett medgivande i Sverige. Men svårigheterna att fullfölja en adoption för ensamstående ligger i barnens ursprungsländer. Idag är det ett fåtal länder som accepterar ansökningar från ensamstående kvinnor. Och nästan inget land på samma villkor som vid paransökningar. Det vill säga man vill att man som ensamstående skall ta emot ett lite äldre barn eller barn med särskilda behov.
För män har det tidigare varit möjligt att adoptera från något enstaka land men idag verkar det vara så gott som omöjligt.

 

av Kerstin Fredholm
Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.