villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Vilka möjligheter finns det för kvinnor och män att skaffa barn som singel?

Det finns fler alternativ för barnlängtande ensamstående kvinnor än för ensamstående män.

Alternativ för kvinnan:
Gå ut på krogen och locka hem en man i ägglossningstider.
Skall hon sen kräva mannen på underhåll, eller snabbt glömma kärleksnatten och aldrig berätta för barnet vem pappa är? En tveksam metod, dessutom finns det risk att denna okända man istället ger henne klamydia eller HIV.

Alternativ för kvinnan:
Åka till klinik utomlands för spermainsemination med donerad sperma.
En säker metod rent medicinskt. En nackdel är att donatorn i regel är anonym på utländska kliniker vilket innebär att barnet aldrig kommer att ha möjlighet att få vetskap om halva sitt genetiska ursprung. Men möjligheten finns på de barnmorskedrivna klinikerna i Danmark att bli inseminera med donator med ID-release.

Alternativ för både kvinnor och män:
Tänka efter om det finns någon bra person i bekantskapskretsen som skulle kunna tänka sig att bli förälder.
Om man väl hittar denna person och kommer överens så finns det rent praktiskt olika sätt att gå till väga.

Antingen genom att helt enkelt ha samlag men man kan också göra en insemination på exempelvis en klinik i Danmark. Eller också göra som många homosexuella, inseminera rent praktiskt på kammaren utan att för den skull ha samlag.

Om mannen i det här fallet endast vill ställa upp som donator, så finns det ingenting juridiskt bindande i Sverige som säkerställer honom från eventuella framtida underhållskrav från kvinnan. Mannen kan också senare ångra sig och vilja ta del av vårdnaden oavsett tidigare överenskommelser.

Alternativ för både kvinnor och män:
Gör ett arrangemang med en homosexuell man eller en lesbisk kvinna som också vill ha barn.
Tillvägagångssätt, insemination på exempelvis klinik i Danmark. Eller också inseminera rent praktiskt på kammaren utan att för den skull ha samlag.
Juridiskt sett är kvinnan mamma och mannen pappa, paret har delad vårdnad.

Alternativ för kvinnan
Ensamadoptera barn från utlandet.
Idag finns det möjlighet att adoptera som ensamstående kvinna och i praktiken borde det även vara möjligt för en man. Men för de flesta adoptionsländer är det så abstrakt att en man överhuvudtaget kan adoptera och ta hand om ett helt hushåll. Ett fåtal ensamstående män har utretts men fått avslag av sin kommun.

 

av Ingela Johansson Rosander
Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.