villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Basfakta om utredning och behandling

I Sverige finns det totalt sexton fertilitetskliniker varav tio är privata och resten är knutna till offentliga sjukhus.

Om ni har gjort en fertilitetsutredning och är berättigade till behandling i offentlig regi får ni en remiss till en specialist. Då betalar ni den vanliga patientavgiften. Ni kan i det här fallet antingen hamna på en offentlig eller privat klinik.

Vissa landsting saknar nämligen IVF-kliniker och har därför avtal med privata kliniker. Ni får ett eller flera landstingsfinansierade försök beroende på vilka regler som gäller i just ert landsting.

Fertilitetsutredningar tar i allmänhet lång tid på de offentliga sjukhusen. Skandalöst lång tid på vissa ställen! På en privat klinik kan utredningen däremot vara avklarad på fyra veckor.

Även väntetiderna för behandling på IVF-klinikerna varierar och kan vara allt från 0 månader till sex år! Den som är beredd att själv stå för kostnaderna kan naturligtvis alltid vända sig till en privatklinik och slippa stå i kö.

Ett provrörsförsök på privatklinik kostar i genomsnitt 25 000 – 30 000 kr. En del av de offentliga kliniker tar även emot privata patienter.

Regler för kvinnans maxålder varierar men de privata klinikerna har generellt en högre åldersgräns.

Svenska kliniker har hög kompetens när det gäller att behandla infertilitet och bland annat följande metoder används: IVF, frysning av ägg, mikroinjektion -ICSI, testikelbiopsi, makeinsemination, spermiedonation och äggdonation.

Samma regler gäller vid både äggdonation och spermiedonation, de får endast utföras på universitetssjukhus och donatorn är ickeanonym.

 

av Ingela Johansson Rosander
Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.