villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Vad finns det för hjälp?

Det finns hjälp att få. Har man väl genomgått en fertilitetsutredning och fått besked om vad det är som orsakar svårigheten att bli gravid. Då finns det en mängd metoder att tillgå. Svenska kliniker har hög kompetens när det gäller att behandla infertilitet.IVF, provrörsbefruktning

Vid IVF sker befruktningen utanför kroppen. Kvinnans ägg och mannens spermier läggs tillsammans i en liten glasskål. IVF, in vitro fertilisering, betyder just befruktning i glas. Ni som par är de biologiska föräldrarna och några donatorer är inte inblandade.
 Om befruktningen lyckas förs embryot (det befruktade ägget) tillbaka till livmodern efter några dagar.
 Någon exakt övre åldersgräns för IVF-behandling finns inte. Kvinnan måste ha ägglossning och mannen i princip normala spermier.

Frysning av ägg

Vid en provrörsbefruktning vill man ha tillgång till flera ägg. Därför stimuleras kvinnan med hormoner och i regel mognar mellan fem och femton ägg.
 Embryon som är av god kvalitet och blir över kan frysas för att användas vid ett senare tillfälle under förutsättning att de klarar upptiningen. Fördelen är att nästa behandling blir både enklare och billigare.

Mikroinjektion eller ICSI

Män som har väldigt få eller slöa spermier har goda chanser att bli biologiska pappor idag tack vare ICSI (uttalas ”ixi”). Tekniken används i kombination med IVF och innebär att spermien förs in i äggcellen med hjälp av en tunn nål.

Testikelbiopsi

Om mannens sädesledare är skadade går det att ta ut spermierna direkt från bitestikeln eller testikeln. Även om man bara lyckas få fatt på några få spermier räcker det ofta för att gå vidare med en mikroinjektion.Insemination

Det krävs att ni är gifta eller sambor. I regel används spermier från maken, men om han saknar spermier eller det finns risk för genetiska sjukdomar kan en givare (donator) vara aktuell. Insemination är en gammal beprövad metod men används inte lika mycket idag som tidigare på grund av utvecklingen av IVF kombinerat med ICSI.

Donator-/givarinsemination

När maken har dålig spermakvalitet, saknar spermier eller då kvinnan är lesbisk kan kvinnan insemineras med sperma från en annan man.

 Endast fryst sperma används vid givarinsemination. För att utesluta HIV används sperman först efter sex månader. Givarinsemination får bara utföras vid allmänna sjukhus. Barnet har enligt svensk lag rätt att få veta vem givaren är.

Äggdonation

Metoden är aktuell för kvinnor som föds utan ägg i sina äggstockar, för kvinnor som kommit in i ett för tidigt klimakterium och för kvinnor vars äggstockar opererats bort på grund av exempelvis cystor eller tumörer eller då äggstocksfunktionen har förstörts av cellgifter eller strålbehandling. Även kvinnor som på grund av det naturliga åldrandet kommit in i klimakteriet kan få hjälp genom äggdonation.

 Ett donerat ägg från en annan kvinna befruktas med spermier från maken eller en donator genom IVF. Embryot förs in i livmodern på den infertila kvinnan och hon föder fram barnet.

Gifta eller sammanboende heterosexuella par och sammanboende lesbiska kvinnor kan få hjälp i Sverige och äggdonation får bara utföras vid allmänna sjukhus. Reglerna för äggdonation är olika beroende på om man gör behandling i Sverige eller i utlandet.

 

av Kerstin Fredholm
Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.