villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Äggdonation i Sverige

Äggdonationsbehandling får endast utföras på universitetssjukhusen.

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge i Stockholm
Hemsida: www.karolinska.se

Reproduktionsmedicinskt Centrum – RMC
Universitetssjukhuset MAS i Malmö
rmc.umas@skane.se
Hemsida: www.rmc.umas.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
Hemsida: www.sahlgrenska.se

Akademiska Sjukhus i Uppsala
Hemsida: www.uas.se

IVF-kliniken i Umeå i samarbete med
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Hemsida: www.ivfkliniken.se/umea

Universitetssjukhuset i Örebro
Hemsida: www.orebroll.se

Universitetssjukhuset i Linköping
Hemsida: www.lio.se

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.