villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Auktoriserade adoptionsorganisationer

Adoptionsorganisationerna är auktoriserade av MIA. De samarbetar med myndigheter och organisationer som har sina länders tillstånd att arbeta med internationella adoptioner. Dessa länder kan ha olika syn på vad som är en lämplig adoptivfamilj.
Det är möjligt att stå som sökande i flera organisationer samtidigt. Väntetider och möjligheter att ge adoptionshjälp kan variera mellan organisationerna. Även om man kan stå som sökande i flera organisationer samtidigt måste man ha valt organisation när ansökan sänds till annat land.

Adoptionscentrum (AC)
Telefon: 08-587 499 00
Hemsida: www.adoptionscentrum.se
Adoptionscentrum har auktorisation för samarbete med Bolivia, Bulgarien, Colombia, Ecuador, Estland, Etiopien, Filippinerna, Indien, Kenya, Kina, Lesotho, Madagaskar, Makedonien, Montenegro, Nigeria, Republiken Korea, Ryssland, Serbien, Sydafrika, Thailand och Zambia.

Adoptionsföreningen La Casa (ALC)
Telefon: 0300-399 69
Hemsida: www.lacasa.nu
Samarbetar med ett barnhem i Colombia.

Barnen Framför Allt – Adoptioner (BFA-A)
Telefon: 0300-331 31
Hemsida: www.bfa.se
BFA-A har auktorisation för samarbete med Bolivia, Bulgarien, Burundi, Chile, Indien, Kenya, Litauen, Polen, Ryssland, Slovakien, Sri Lanka, Taiwan, Thailand och Tjeckien.

Barnens Vänner – internationell adoptionsförening (BV)
Telefon: 0911-665 00
Hemsida: www.bvadopt.se
BV har auktorisation för samarbete med Kenya, Kina, Sri Lanka och Taiwan.

Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA)
Telefon: 031-704 60 80
Hemsida: www.ffia.se
FFIA har auktorisation för samarbete med Bolivia, Colombia, Indien, Kenya, Kina, Sri Lanka och Thailand.

Läs mer på www.mia.eu MIA, Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.