villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Behandlingar på utländska kliniker

Svenska par, ensamstående kvinnor och samkönade par kan få behandling på de utländska klinikerna. Många söker sig utomlands då köerna i Sverige är för långa, då man redan använt sig av sina tilldelade försök, är ensamstående eller uppnått för hög ålder för att få behandling i Sverige.

Man söker hjälp med äggdonationsbehandling, spermieinsemination (både make- och donatorsperma) men även för IVF-behandling.

De länder som är mest välbesökta är Finland, Danmark, Lettland, Ryssland. Men det finns även bra kliniker ute i övriga Europa.

Man väljer land beroende på vilken behandling man är i behov av. Ensamstående som behöver insemination med donerad sperma vänder sig oftast till Danmark medan äggdonation ofta görs i Finland, Lettland och Ryssland. Priset kan variera och är oftast något lägre i Lettland och Ryssland men i Ryssland krävs visum vilket kan göra det lite mer komplicerat. Det finns även kliniker i övriga Europa som i exempelvis i Spanien, Grekland, Cypern och Italien.

Barn via surrogatmoder är möjligt i vissa länder som bl.a Ryssland, Grekland, Cypern. I England är det också tillåtet men behandlingen är enbart tillåten för den som är engelsk medborgare. Det är också möjligt i Indien, vissa länder i Afrika och i en del stater i USA.

Här hittar du en lista på Utländska kliniker.

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.