villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Lagar och regler kring äggdonation

Äggdonation är lagligt i Sverige sedan 2003. Det betyder att kvinnor som av olika skäl behöver donerade ägg för att kunna bli med barn därmed kan få hjälp i Sverige. Det är många som står i kö till universitetssjukhusens fertilitetsenheter för att få äggdonation och väntetiden kan bli lång eftersom tillgången på äggdonatorer är liten.

Äggdonationer omfattas av samma regler som all annan sjukvård och kostnaderna täcks därför av den allmänna sjukförsäkringen. Det mottagande paret betalar vanlig patientavgift för behandlingen.

Lagar, föreskrifter och allmänna råd

 • Äggdonation får bara genomföras vid offentligt finansierade universitetssjukhus.
 • Kvinnans sambo eller make, vars spermier befruktat ägget, måste samtycka till insättningen och räknas sedan som barnets far.
 • Både ägg och spermier får inte komma från utomstående, det vill säga ett donerat ägg får enbart befruktas med sperma från den barnlösa kvinnans make eller sambo.
 • Både donator och mottagarpar måste testas för hiv, HTLV I, HTLV II, hepatit B och C samt syfilis.
  Endast ett befruktat ägg får sättas in i kvinnans livmoder, i undantagsfall två.
 • Äggdonatorn måste vara myndig och ha gett sitt skriftliga samtycke. Samtycket ska kunna återkallas fram till befruktningen.
 • Kvinnan som donerar ägg får inte betalt, däremot kan hon få ersättning för utlägg och inkomstbortfall i samband med donationen.
 • Kvinnan som föder barnet räknas som dess mamma, inte äggdonatorn.
 • Barnet har rätt att vid mogen ålder få reda på vem donatorn är, men ingen är skyldig att berätta det för barnet. Donatorns namn lagras i en speciell journal i 70 år.
 • En kvinna som donerar får inte ge upphov till fler än sex barn. Äggen får användas till fler än en kvinna.
 • Befruktade ägg får frysas ner och sparas i fem år för att paret ska kunna skaffa syskon till barnet.

 

av Helena Mayer
Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.