villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Vill du donera ägg eller spermier?

Anmäl ditt intresse vid närmaste universitetssjukhus.

Spermiedonator
Ring nedanstående nummer eller maila så får du information om hur det går till och vad som krävs.

Äggdonator
Du kallas för besök till läkare, barnmorska och kurator. Efter medicinsk och psykosocial bedömning avgörs om du kan donera ägg. Infektionsprover kommer att tas två gånger, med minst 6 månaders mellanrum.

Behandlingen är avgiftsfri och i vissa fall kan en ersättning ges för att täcka omkostnader i samband med behandlingen.

 

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge i Stockholm
08-585 814 32 Du kan även maila till fertilitetsenheten@hs.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
031-342 37 84
Du kan även maila till donation.repromed.omr-oss.su@vgregion.se

Universitetssjukhuset MAS i Malmö
040-33 21 60 Du kan även maila till: rmc.umas@skane.se

Akademiska Sjukhuset i Uppsala 018-611 57 07 Du kan även maila till rpc@kk.uas.lul.se

IVF-kliniken Umeå i samarbete med Norrlands
Universitetssjukhus, Umeå
090-785 26 00

Universitetssjukhuset i Örebro
019-602 18 95.
Du kan även maila till: fertilitetsenheten.uso@orebroll.se

Universitetssjukhuset i Linköping
013-22 31 70

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.