villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Fakta för ensamstående kvinnor

I Sverige har inte ensamstående heterosexuella eller ensamstående homosexuella kvinnor rätt till spermieinsemination på sjukhus. Däremot har lesbiska kvinnor som är partner eller sambo med en annan kvinna rätt till insemination.

I Danmark kan kvinnor oavsett civilstånd och sexuell läggning insemineras. Många vänder sig då till de barnmorskedrivande klinikerna. Och om man är ensamstående eller lesbisk och i behov av spermiedonation i samband med IVF är detta också möjligt på fertilitetsklinikerna i Danmark. Tidigare fick läkare enligt dansk lag inte behandla ensamstående eller homosexuella utan endast par som var sammanboende eller gifta.

Ett stort framsteg, eftersom ensamstående och lesbiska kvinnor i behov av IVF tidigare var chanslösa.

På de danska IVF-klinikerna är donatorn anonym men möjligheten finns på de barnmorskedrivna klinikerna att bli inseminera med donator med ID-release.

Kvinnor som blivit inseminerade och gravida/fått barn i Danmark kan begära ett intyg på detta. Eftersom donatorn är anonym kan något faderskap inte fastställas. Kvinnan kan därigenom begära underhållsstöd från försäkringskassan.

Kvinnan kan med försäkringskassans godkännande ge bort de första tio dagarna, som annars brukar tillfalla pappan, till någon närstående.

Kvinnan har rätt till föräldrapenning och barnbidrag.

Källor:
www.storkklinik.dk
Riksförsäkringsverket
Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om assisterad befruktning,
SOSFS 2002:13 sw
Lag 1984:1140 om insemination

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.