villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Adoption från Kenya. Snabbt men långsamt

Är det möjligt att bli förälder genom att bosätta sig utomlands ungefär lika länge som en graviditet pågår?

Det är en fråga som förmodligen många spontant svarar nej på. Ändå är det så att allt fler går från ett nej, till ett kanske, till ett ja. Det handlar om adoption från Kenya.
De par som väljer det måste bosätta sig i landet under den långa adoptionsprocessen. Vid första åtanke kan det tyckas som ett ”måste” med flytten till Kenya, men för många, kanske de flesta, upplevs det ändå som en förmån att få bosätta sig ett tag i sitt barns första land.

Till att börja med genomgår man den svenska proceduren med utbildning, utredning och medgivande. Därefter kan det gå fort. Idag är det, till skillnad från andra länder, ingen kö för att få skicka handlingarna till Kenya vilket gör att det här är en snabb väg till ett barn men samtidigt en långsam process innan familjen får komma hem med sitt barn. Hur adoptionsprocessen görs och hur lång tid den tar, skiljer sig mellan olika länder och i Kenya följer den internationella proceduren samma regler som vid nationell adoption:

  • Föräldrarna får lära känna sitt barn i barnhemsmiljön och efter en till två veckor, när barnet verkar redo, skrivs barnet ut från barnhemmet och får flytta ihop med föräldrarna.
  • Familjen fungerar de första tre månaderna som fosterfamilj och gör regelbundna återbesök på barnhemmet där man kollar barnets vikt och hälsostatus.
  • I samband med fosterperiodens slut sker det första domstolsbesöket där barnets Guardian ad Litem utses, dvs en juridisk företrädare som ska föra barnets talan i rätten.
  • Familjen får en advokat och utreds i likhet med den svenska medgivandeutredningen av flera instanser. Rapporter skrivs av den kenyanska adoptionsorganisationen, av Guardian ad Litem samt av en statlig socialsekreterare.
  • Vid ytterligare ett (eller flera) domstolsbesök, tidigast några månader efter det första, beslutas adoptionen och barnet hör därmed också juridiskt till sin nya familj.
  • När de svenska myndigheterna har gjort sitt och barnet har fått sitt svenska pass kan familjen så åka hem till Sverige. Det sker vanligtvis efter sju till tio månaders vistelse i Kenya.

De svenska organisationer som arbetar med adoption från Kenya är Adoptionscentrum, Barnen Framför Allt, Barnens Vänner och FFIA (Familjeföreningen För Internationell Adoption). De två förstnämnda organisationerna har haft familjer i Kenya längst, sedan mitten av 2008. Nu börjar några av de första familjerna också återvända för att adoptera syskon.Kenyas största adoptionsorganisation, Little Angels Network, LAN, samarbetar med tre av de svenska organisationerna och har många barnhem knutna till sig.

Det är mycket vanligt att nyfödda barn lämnas, ofta utan något spår till den biologiska familjen. Det finns privata barnhem exempelvis dem som LAN samarbetar med, och även statliga barnhem där barnen inte får chans att bli adopterade och sannolikt inte heller samma goda omvårdnad som på de privata som ofta finanseras genom donationer och gåvomedel.

Det kan tyckas som en svår ekvation att klara sin ekonomi under en så lång utlandsvistelse, men många familjer klarar det genom att ta ut full föräldrapenning (vilket är möjligt från det att man har barnet i sin vård) och komplettera med sparad semester, komptid, hyra ut bostaden i Sverige osv.

Under de sju till tio månader som processen förväntas ta sitter inte familjerna i domstolskorridoren och väntar. Tiden i Kenya blir en upplevelse utöver det vanliga. Medföljande syskon har chans att gå i svensk skola/förskola om familjerna kan och vill betala terminsavgifterna i Svenska skolan i Nairobi. Någon enstaka familj har fått med sig skolpeng från hemkommunen till syskon i skolålder, men vanligast är att kommunerna nekar familjernas ansökan.

Vistelsen ger en stor chans att få veta så mycket som möjligt om barnet och tiden på barnhemmet, och att lära känna barnets första land. Kenya är ett fantastiskt land att turista i. Makalös safari, paradisstränder, vacker natur och ett klimat i Nairobi som liknar en riktigt bra svensk sommar.
Den långa tiden som familjen tillbringar tillsammans blir för många en värdefull paus från ett intensivt vardagsliv. Dessutom hinner den nya familjemedlemmen bli trygg med föräldrarna innan alla kontakter på hemmaplan kommer nära. Många vänner och släktingar tar också chansen att komma på semester och få dela en bit av familjens resa.

Det kan naturligtvis också finnas svårigheter med att bosätta sig utomlands under en väldigt omtumlande period av livet. Domstolsprocessens längd är oviss och domstolens stängningar, plötsligt inställda tider och oförutsägbara beslut kan oväntat förlänga vistelsen för vissa familjer.
Med detta i åtanke när man fattar beslutet och med en stor portion tålamod i bagaget kan adoption från Kenya vara ett sätt att relativt snabbt få barn. De som stämmer in på landets krav och kan föreställa sig ett vardagsliv långt hemifrån kan snart vara på väg mot sitt efterlängtade barn.

 

av Cecilia Ekhem

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera, men trackbacks och pingbacks är öppen.