villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Månadsarkiv

januari 2011

Missfall

Missfall är mycket vanligt och de flesta kvinnor drabbas någon gång. På fackspråk kallas missfall för spontan abort. Missfall är mycket vanligt och vanligare desto äldre kvinnan är. De flesta kvinnor drabbas någon gång. Många…

Utomkvedshavandeskap

Inom sjukvården kallas utomkvedshavandeskap ofta för 'X' vilket är en förkortning av extrauterin graviditet och betyder en graviditet utanför livmodern. Vid utomkvedshavandeskap växer embryot fast utanför livmoderhålan, oftast i en av…

Tidiga missfall

Kvinnan märker att hon blöder från slidan. Det är så de flesta missfall upptäcks. Blödningen fortsätter i regel under några dagar. Den ena dagen kommer det mera blod, den andra mindre. Sedan brukar blödningen öka. Ibland känner kvinnan värk…

Orsaker till missfall

Rent generellt vet man vad som kan orsaka missfall men däremot är det svårt att säga vad som är orsaken i varje enskilt fall. Det görs i regel ingen utredning förrän efter tre upprepade missfall. Kromosomrubbningar, det vill säga fel på…

Ger inte upp trots många missfall

Åtta gånger har Annika Hedin, 38, varit gravid. Hon har fött ett levande friskt barn och ett dött barn med kromosomfel. En graviditet avslutades med abort och fem med missfall. - Hoppet om ett barn till finns kvar, även om jag har börjat…

Nya rön om orsaker till missfall

Två missfall räknas som något normalt hos kvinnor som försöker skaffa barn. Fler än så brukar utredas, men hos hälften av kvinnorna hittas ingen orsak. Forskare försöker nu ta reda på om immunförsvaret eller livmoderslemhinnan kan bidra…