villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Kvinnor med PCO/PCOS är fruktsamma längre och har bättre IVF-resultat än kvinnor utan syndromet

Den negativa bilden av PCO och PCOS håller på att förändras. Studier visar att kvinnor med PCO/PCOS är fruktsamma längre och har bättre IVF-resultat än kvinnor utan syndromet.– Har kvinnan äggstockstypen PCO innebär det att hon har fler ägg från födseln än andra kvinnor, vilket innebär att hon ofta kan få barn lite högre upp i åldern och hamnar i ett senare klimakterium.

Det senare är bra med tanken på risken för hjärt-kärlsjukdomar, säger Jan Holte, specialist i gynekologi och obstetrik på Carl von Linné-kliniken. 
Jan Holte har forskat på och arbetat med barnlöshet och hormonrubbningar sedan 1986.

 

Flera fördelar

– Våra fynd om att PCO innebär en del fördelar är nya viktiga forskningsrön och har ändrat bilden av PCO och PCOS från helt negativ till delvis positiv, säger han.

Han framhåller även andra fördelar. De förhöjda nivåerna av testosteron, manligt könshormon, kopplas till ökad tävlingsinstinkt, bra idrottsprestationer och muskelstyrka. PCO-äggstockar ses ofta hos duktiga idrottskvinnor.

– Och tendensen till bukfetma som finns hos PCO-kvinnor kan historiskt sett ha haft en slags överlevnadspoäng. I tider av svält har den fungerat som energidepå, något som knappast kan ses som en fördel i västvärlden i dag, säger Jan Holte.

PCO ett pärlband i äggstocken

Äggstockstypen PCO (polycystiska ovarier), finns hos cirka 20 procent av alla kvinnor i fertil ålder. PCO är en normalvariant och innebär att äggstockarna har fler så kallade antralfolliklar, det vill säga omogna äggblåsor, än andra äggstockstyper. Äggstockarna har oftast lite större volym och en tydlig tät kärna.

Läkaren kan upptäcka PCO med hjälp av ultraljud via slidan. Man ser då de många äggblåsorna som ligger uppradade som ett pärlband i äggstocken.

– Namnet PCO är egentligen missvisande, för det handlar ju inte om cystor, utan om en reserv av små helt fungerande omogna äggblåsor, som väntar på att få användas i nästa menscykel. Många forskare tycker därför att namnet ska ändras till polyfollikulära ovarier. Och vi vet att i de flesta av de här blåsorna så finns det väldigt fina ägg, till och med ofta bättre ägg än hos kvinnor utan PCO, säger Jan Holte.


PCO är grunden till PCOS

PCO har ärftliga orsaker, men är alltså ingen sjukdom i sig. PCO är grunden till PCOS (polycystiskt ovariesyndrom), vilket kan utlösas eller förvärras om kvinnan går upp i vikt. Dagens livsstil med stillasittande och stegrande övervikt gör därför att PCOS ökar dramatiskt i hela världen. Men lyckas kvinnan gå ner i vikt så minskar symptomen på PCOS.

PCOS i Sverige är inte vanligare än i andra delar av världen, men i takt med att BMI, Body mass index, ökar även här, så utvecklar fler kvinnor med PCO-äggstockar PCOS än tidigare.

– Äggstockstypen i sig innebär absolut inget sjukligt. Men om den kombineras med ägglossningsstörningar och/eller tecken på ökad testosteronproduktion som acne eller oönskad hårväxt kallas det för PCOS, säger Jan Holte och fortsätter:

– Diagnosen är enkel att ställa, för man ser det ofta tydligt direkt på kvinnorna. Blodprover tar vi bara för att utesluta andra diagnoser.

Ägglossningsstörningar och övervikt

PCOS är den vanligaste orsaken till ägglossningsstörningar. Ju fler omogna äggblåsor – desto större risk för sen eller helt utebliven ägglossning. Dessutom innebär ökad BMI en ökad risk för att ägglossningarna uteblir.

Fetma och särskilt bukfetma är vanligt hos kvinnor med den här äggstockstypen och detta leder generellt till försämrad insulinkänslighet, vilket i sin tur ger ökad risk för åldersdiabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

– Bukfettet innebär högre risker på grund av att det frisätter fria fettsyror i blodet, som i sin tur gör att insulinnivåerna ökar dramatiskt för att trycka in socker i cellerna. Insulinet i sin tur påverkar äggstockarna så att de producerar mer manligt könshormon och kan också bidra till att hon slutar ha ägglossning, säger Jan Holte.

Han berättar om ett inte ovanligt scenario i dag då en kvinna med PCO (utan tidigare symtom på PCOS) fått sitt första barn och gått upp 10-20 kilo i vikt under graviditeten. Lyckas hon inte gå ner i vikt efter förlossningen kan hon utveckla symptom på PCOS och kan få svårigheter att bli gravid på nytt.

Olika slags behandling

– PCOS behandlas på olika sätt beroende på symptom och individuella problem. Men övervikt förvärrar i princip alla symptom på syndromet och då är viktnedgång genom rätt kost och motion alltid den viktigaste behandlingen. Bukfetma är också lättare att träna och banta bort än stuss- och lårfetma, säger Jan Holte.

Med största sannolikhet är lågkolhydratkost den bästa dieten för PCO/PCOS-kvinnor, tror Jan Holte, men det återstår fortfarande att bevisa vetenskapligt.

Om acne, oönskad hårväxt och/eller oregelbunden eller utebliven menstruation är det största problemet kan kvinnan behandlas med p-piller.

– Generellt har kvinnor med PCOS en ökad risk för cancer i livmoderslemhinnan senare i livet på grund av att hon inte har regelbundna menstruationer eller inga menstruationer alls. Därför är det viktigt att sätta igång blödningarna med gestagen-preparat, säger Jan Holte.

Ett annat exempel på behandling är Metformin, som är ett diabetesläkemedel, vilket kan hjälpa mot ämnesomsättningsproblem och även underlätta ägglossningen. Ett tredje medicin, Pergotime (klomifem), lurar hypofysen att tro att östrogenhalten är för låg och den kan då öka hypofyshormonet FSH, follikelstimulerande hormon, och sätta igång en ägglossning.

– Nackdelarna med viss PCOS-behandling kan vara att inte alla mår bra av att de manliga könshormonerna trycks ned. En del blir då nedstämda, håglösa och upplever minskad sexlust och väljer därför att inte ta något preparat alls. Dessutom finns en något högre blodproppsrisk med p-piller, säger Jan Holte.

Om kvinnan har en barnönskan kan hon behandlas med klomifem eller follikelstimulerande hormon, FSH, för att stimulera utmognaden av äggblåsor i äggstockarna och ge ägglossning. Blir kvinnan då inte gravid så kan man göra IVF, provrörsbefruktning, om inte BMI ligger alltför högt. Det finns klara risker för komplikationer under en eventuell graviditet ju mer övervikt kvinnan har.

– Ju mer normalt BMI kvinnan har, desto lättare kan hon få ägglossning med hjälp av medicin i tablettform eller injektioner. Men tvingas man göra IVF är resultaten mycket bra, säger Jan Holte.

Hög fertilitet hos PCOS-kvinnor

Chansen att bli gravid med en IVF-behandling är omkring 45 procent om man har PCOS, normalt BMI och ålder under 35 år. Hos andra kvinnor ligger chansen lägre fram för allt om de har få äggblåsor.

– Det styrker att dessa kvinnor har en bra fertilitet. De har svårt att ägglossa och får därigenom glesa och få spontana graviditeter, åtminstone i låg ålder. Men de har en bra äggreserv och när man väl tar ut äggen och tittar på dem så är de ofta av bra kvalitet, säger Jan Holte och fortsätter:

– Vi ser också att ju äldre kvinnan blir, desto färre äggblåsor har hon kvar i äggstockarna. Så när PCO/PCOS-kvinnan börjar närma sig 40-årsåldern börjar fler och fler få ägglossning och mer regelbunden mens. Så då är inte ovanligt att man får barn mellan 35 och 42 års ålder, många dessutom utan hjälp utifrån.Snabba kolhydrater och depression

Ett problem för PCO/PCOS-kvinnor är att många känner en stark längtan efter att äta snabba kolhydrater, vilket kan göra det svårt att gå ner i vikt. Bulimi och ätstörningar är inte ovanligt i gruppen. Enligt Jan Holte finns det ännu inget tillräckligt bra sätt att behandla de här kvinnorna. Studier har även visat att depression är vanligare hos kvinnor med PCOS än hos andra kvinnor, men forskarna vet inte varför.

Det finns ännu inte så mycket forskning om alternativa behandlingsmetoder vid PCOS.

– Intressanta studier kring akupunktur och PCOS finns som talar för viss effekt på ägglossningen, men mer data behövs innan man kan se detta som ett riktigt bra behandlingsalternativ, säger Jan Holte.

Rätt diagnos

En del kvinnor lever med besvärande symptom på PCOS i många år utan att få en korrekt diagnos av sjukvården.

– Det beror på en utbredd missuppfattning att diagnosen innebär en slags sjukdomsstämpel. Det beror också på okunnighet om diagnosen och om hur ultraljudsbilden ska se ut, samt en utbredd missuppfattning att diagnosen måste styrkas av laboratorieprover, framför allt förhöjda nivåer av testosteron, vilket i själva verket inte krävs, säger Jan Holte.

Han anser att gynekologer och endokrinologer* måste få fortsatt utbildning för man ska komma tillrätta med problemet.

I framtiden tror Jan Holte att framför allt bättre utvecklade överviktsmediciner kommer att göra att färre kommer att få symptom av sin PCO-genetik.

– Men det viktigaste rådet är alltid att undvika att bli överviktig eller att gå ned i vikt om man redan är det.

*Endokrinologi är läran om körtlar/organ som avsöndrar ämnen, s.k. hormoner, direkt i blodet, om hormonernas effekter och om de sjukdomar som kan bli följden av störningar i hormonsystemen. PCO & PCOS, vad är vad?

PCO är namnet på en speciell äggstockstyp. Många små äggblåsor ligger på rad i ytterkanten av äggstocken ungefär som ett pärlhalsband. Utseendet hos äggstockarna beror på ökad produktion av manligt könshormon. Man kan ha sådana äggstockar utan att få några symtom. Vanligast är att PCO upptäcks vid en ultraljudsundersökning. Om kvinnan har PCO men inte några andra symtom och mensen är regelbunden saknar det klinisk betydelse.

PCOS är en förkortning för polycystiskt ovariesyndrom och är ett ärftligt tillstånd. Äggstockarna har det typiska utseendet med många små äggblåsor. Det finns ägganlag i blåsorna men hos en del kvinnor med PCOS utvecklas inte äggen fullt ut. Ägglossningen kan då bli oregelbunden eller helt utebli vilket oftast visar sig i form av mensrubbningar. Äggstockarna är också förstorade. Syndromet ger många olika symtom och kvinnan kan ha ett eller flera av dessa. Det finns ingen behandling som botar PCOS men det går att motverka och lindra symtomen.

Symtom vid PCOS
  • Störning i ägglossningen, oregelbunden mens eller ingen mens alls
  • 
Ökad produktion av manligt könshormon
  • Svårighet att bli gravid
  • 
Ökad behåring på kroppen och i ansiktet
  • 
Acne
  • 
Övervikt och bukfetma

 

av Helena Mayer

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.