villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Månadsarkiv

augusti 2011

Behandling utomlands

Ensamstående kvinnor kan få behandling på de utländska klinikerna. Många söker hjälp med donatorinseminering men även med IVF-behandling och äggdonation. Man väljer land beroende på vilken behandling man är i behov av. Ensamstående som…