villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Behandling utomlands

Ensamstående kvinnor kan få behandling på de utländska klinikerna. Många söker hjälp med donatorinseminering men även med IVF-behandling och äggdonation.

Man väljer land beroende på vilken behandling man är i behov av. Ensamstående som behöver insemination med donerad sperma vänder sig oftast till Danmark medan äggdonation ofta görs i Finland, Lettland och Ryssland. Priset kan variera och är oftast något lägre i Lettland och Ryssland men i Ryssland krävs visum vilket kan göra det lite mer komplicerat. Det finns även kliniker i övriga Europa som i exempelvis i Spanien, Grekland, Cypern och Italien.

Om man är ensamstående och i behov av spermiedonation i samband med IVF är detta nu möjligt på fertilitetsklinikerna i Danmark. Tidigare fick läkare enligt dansk lag inte behandla ensamstående eller homosexuella utan endast par som var sammanboende eller gifta. Dessa kvinnor vände sig då till kliniker som drevs av barnmorskor. Dit vänder sig många även idag för insemination men om man är i behov av donatorinsemination i kombination med IVF så är detta nu möjligt på fertilitetsklinikerna. Ett stort framsteg, eftersom ensamstående och lesbiska kvinnor i behov av IVF tidigare var chanslösa.

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.