villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Barn via surrogatmamma

Surrogatmödraskap är inte tillåtet enligt svensk lag, men det är inte heller straffbart att bära ett barn åt någon annan. Om man överväger att bilda familj med hjälp av surrogatmamma får man vända sig utomlands.

Det finns numera flera kliniker i olika länder som erbjuder paketlösningar för den som vill ha barn med hjälp av surrogatmamma. I dessa arrangemang kan olika saker ingå – ibland såväl kontakt med surrogatmamma som hjälp med allt medicinskt och juridiskt kring familjebildningen. Generellt är surrgogatmödraskap dock en komplicerad och dyr process. Olika länder ser olika på vem som bör stå som förälder/föräldrar på födelseattesten, och detta kan fungera olika väl med den svenska synen på vem som är barnets förälder.

Om ett svenskt heterosexuellt par vill använda sig av en amerikansk surrogatmamma, då går den gravida kvinnan på mödravård i USA och förlossningen sker där. Men redan på BB är det de föräldrar som har anlitat surrogatmamman som uppges på barnets födelseattest. Surrogatmamman nämns inte alls på födelseattesten. Detta förutsatt att ett juridiskt giltigt kontrakt har upprättats med surrogatmamman, något som alltså vissa företag specialiserat sig på.

Eftersom barnet har fötts i USA blir det automatiskt amerikansk medborgare. Det gör det möjligt att skaffa ett amerikanskt pass till barnet. Eftersom föräldrarna har en födelseattest kan de lämna landet tillsammans med sitt barn. När föräldrarna kommer till Sverige visar de födelseattesten för svenska myndigheter. Därför behövs ingen adoption göras.

I andra länder, till exempel i Indien, är det mindre självklart vems namn som står på födelseattesten. Ofta skrivs äggdonatorns namn, men om hon är anonym står det inget namn alls. Väl i Sverige ska den indiska surrogatmamman avsäga sig vårdnadsskapet, eftersom hon enligt svensk lag betraktas som barnets mamma. Den genetiska pappan ges därefter ensam vårdnad i väntan på att mamman eller den andra pappan godkänns för en närståendeadoption.

Enligt organisationen surrogat.nu finns i dag, år 2012, väl över 100 barn i Sverige som fötts av en surrogatmamma. Föräldrarna är homo- eller heterosexuella, i några fall ensamstående. De flesta surrogatmödrarna bor i Indien, tätt följt av USA. Även Ryssland och Ukraina är stora länder.

Ett fåtal svenska barn har fötts med svensk surrogatmamma. Det rör sig i dessa fall om heminseminationer, där surrogatmamman befruktas i sin naturliga menstuationscykel, alternativt genom IVF utförd utomlands. I Sverige anses den kvinna som föder barnet vara dess mamma, så den som vill använda en svensk surrogatmamma har inga rättigheter till barnet – det går inte att skriva juridiskt giltiga avtal. Däremot är det möjligt för föräldern/föräldrarna att adoptera sitt barn – men det förutsätter att den lokala familjerätten gör bedömningen att det är barnets bästa. Det är alltså en ganska osäker och juridiskt riskfylld process.

I Finland var det fram till och med 2007 möjligt med surrogatmödraskap. Par som skaffade barn på detta sätt genomgick en adoptionsutredning och redovisade öppet sina planer att skaffa barn via surrogatmoder. Adoptionen skedde tidigast två månader efter att barnet fötts. Detta är numera inte heller möjligt i Finland.

Källor: circlesurrogacy.com, rfsl.se, surrogat.nu och villhabarn.se

 

av Annika Lund
Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.