villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Alternativa metoder mot barnlöshet populära – men se upp, det finns risker

Akupunktur, kinesiska örter, bidrottninggelé och kosttillskott. Allt fler ofrivilligt barnlösa provar alternativa metoder för att öka fertiliteten. Men se upp – en del metoder kan vara rent skadliga.

Användningen av alternativ- och komplementärmedicin har ökat kraftigt i västvärlden de senaste decennierna. En amerikansk undersökning visar att andelen patienter som provat någon alternativmedicinsk metod under den senaste tolvmånadersperioden ökade från 34 procent 1990 till 42 procent 1997 (not 1). I Tyskland rapporteras en ökning från 52 procent 1970 till 73 procent 2002 (not 2). Samma mönster syns i England, Schweiz, Kanada och Australien.

Andelen patienter som någon gång testat alternativa metoder för att öka fertiliteten ligger enligt internationella undersökningar på mellan 30 och 90 procent, beroende på om man endast räknar akupunktur, zonterapi och örter, eller om man också inkluderar kosttillskott, vitaminer och yoga. I Sverige finns ännu inga studier gjorda på patienter som genomgår fertilitetsbehandlingar, men en snabb sökning i olika nätforum visar att trenden är stark även här.

Löften om okontrollerade metoder
– Trenden ökar i västvärlden generellt. Vi lägger mer och mer pengar på egenvård och hälsa. Allt fler lever också med kroniska sjukdomar eller annan problematik där vårdapparaten inte klarar att tillgodose behoven. Då söker man sig utanför den etablerade vården. Och det kan vara ganska fantastiska löften man får, från metoder som är okontrollerade, säger Mats Lekander, professor och biträdande föreståndare för Osher centrum för integrativ medicin vid Karolinska institutet.

Osher centrum bedriver bland annat forskning om olika komplementärmedicinska metoder, som akupunktur mot illamående och mindfulness vid kronisk smärta, och resultaten har hittills varit positiva. De har inte utarbetat några egna råd till patienter ännu, men brukar hänvisa till amerikanska National Center for Complementary and Alternative Medicine NCCAM.

Berätta för sin läkare
På NCCAM:s webbsida finns information och råd om vad man ska tänka på om man funderar på att prova alternativmedicin. Ett av de absolut viktigaste råden är enligt Mats Lekander att alltid berätta för din behandlande läkare vad du gör utanför vården.

– Det finns många skäl till det. En del behandlingar kan ställa till bekymmer om de kombineras med läkemedelsbehandling. Det förekommer också lurendrejeri därute, säger Mats Lekander.

Ett problem – och något som Osher centrum försöker råda bot på – är det stora glapp som finns mellan den traditionella vården och alternativ- och komplementärmedicin. Marknaden för alternativmedicin är i princip helt okontrollerad och inom sjukvården dras ofta en skarp gräns mellan de olika fälten. Något som är olyckligt, enligt Mats Lekander.

Okunskap inom sjukvården
– Kunskapen om alternativmedicin är generellt sett dålig inom sjukvården. Vi vill att folk ska veta vilka metoder som finns och vilka som faktiskt fungerar mot vad. Dagens okunskap riskerar att leda till att det känns onaturligt för patienterna att ta upp ämnet. Man kanske tvärtom undviker att ta upp det med sin läkare, vilket inte är bra, säger Mats Lekander.

Att hitta en svensk fertilitetsläkare som intresserat sig för alternativmedicin visar sig också vara svårt. Kenny Rodriguez-Wallberg, överläkare på Fertilitetsenheten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, anser inte själv att hon är tillräckligt kunnig för att svara på mina frågor, men hjälper mig att söka på bland annat ”akupunktur” och ”kinesisk medicin” i den medicinska databasen Cochrane Reviews, där forskningsläget för olika behandlingsmetoder sammanställs.

Hon hittar faktiskt några studier som visar att kinesiska örter kan ha effekt på ägglossningsstörningar och menstruationsrubbningar. Örterna ökade graviditetschanserna i patientgruppen med dessa problem. Däremot hade örterna ingen effekt på graviditetschanserna hos patienter med allvarligare fertilitetsproblem, de som genomgick IVF-behandling.

Få studier
Studierna är inte dock tillräckligt många för att man ska kunna dra några säkra slutsatser, enligt Kenny Rodriguez-Wallberg..

– Totalt hittade jag fyra publicerade studier. Normalt när det gäller medicinsk forskning så finns det många fler. Det finns också alltid en risk att man väljer att bara publicera de studier som visar effekt och struntar i att publicera andra, säger hon.

Även när det gäller akupunktur är resultaten otydliga. Kenny Rodriguez-Wallberg hittade välgjorda studier som visar på en ökad graviditetschans av akupunktur i samband med assisterad befruktning. Senare har det dock gjorts två omfattande försök att få dessa resultat bekräftade, men båda försöken misslyckades.

– Informationen är alltså motsägelsefull. Eftersom man inte har kunnat bekräfta resultaten kan man inte säga att det finns evidens för att akupunktur ökar graviditetschanserna vid IVF. Däremot visade alla studierna att patienterna kände sig lugnare och mådde bättre av behandlingarna, säger hon.

Kenny Rodriguez-Wallberg fann också en australiensisk studie som visar att antioxidanter och vitaminer förbättrade graviditetschanserna hos par där mannen hade dålig spermakvalitet. Männen åt då bland annat vitamin E, zink, selen och vitlök. Men det är svårt att säga något generellt även utifrån dessa resultat.

Svårt att bedöma
– Det framgår inte om paren också har ändrat något annat under samma period. De kanske har dragit ner på rökning eller alkohol eller ändrat något annat i sin livsstil. Det är sådana saker som gör området så svårt att studera. Medicinska studier måste alltid vara väldigt avgränsade. De måste också vara randomiserade, det vill säga försökspersonerna måste ha valts ut slumpmässigt, säger Kenny Rodriguez-Wallberg.

Mats Reimer är barnläkare på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Mölnlycke och bloggar på sin fritid om alternativmedicinska metoder åt tidningen Dagens Medicin. Många alternativmedicinska företag hänvisar till olika studier i sin marknadsföring, och som lekman är det mer eller mindre omöjligt att bedöma dem, menar han.

– Det går alltid att hitta någon studie någonstans som visar resultat. Man måste vända sig till en medicinskt kunnig person med överblick för att få hela bilden, säger Mats Reimer.

De frågor man framför allt bör ställa sig innan man provar en viss metod är om det verkar rimligt att den skulle kunna fungera, vad det kostar och om det finns några risker med metoden, påpekar han.

Extra försiktighet
– Något man bör vara extra försiktig med är örtmediciner och kinesiska läkemedel. Produkter som innehåller aktiva kemiska ämnen kan vara skadliga, särskilt om du blir gravid, då kan de medföra risker för fostret. Ska man äta piller så är homeopati det mest riskfria alternativet, säger han.

Just kinesiska produkter har också vid ett flertal undersökningar visat sig innehålla odeklarerade medicinska läkemedel. Ett kinesiskt läkemedel som fungerar mot impotens innehåller det förmodligen viagra, och kinesiska salvor mot eksem har flera gånger visat sig innehålla stark kortison, varnar Mats Reimer.

Många kvinnor mår illa och får extra känsligt luktsinne i början av graviditeten, något som ofta tolkas som att man bör vara extra försiktig med vad man äter just under den perioden, då fostrets organ anläggs.

– Då bör man särskilt undvika preparat som man inte vet vad de innehåller, säger Mats Reimer.
FAKTA: Att tänka på när du provar alternativmedicin

Se till att du är en informerad konsument. Ta reda på vad vetenskapliga studier har visat när det gäller både säkerheten och resultaten för de produkter eller metoder som intresserar dig. Diskutera informationen med din läkare.
Var kräsen. Om du överväger behandling med till exempel akupunktur, välj akupunktör lika noga som du skulle välja vanlig sjukvård.
Om du funderar på kosttillskott, läs på om eventuella biverkningar och sidoeffekter. Kosttillskott kan samverka med dina andra mediciner på ett oönskat sätt.
Komplementärmedicinska produkter som inte är bevisat säkra och effektiva ska aldrig användas som ersättning för konventionell medicinsk behandling, eller som en anledning att skjuta upp att söka vård.
Berätta för din läkare om alla komplementära metoder du använder. Ge honom eller henne hela bilden. Det hjälper till att säkerställa att du får en välavvägd och säker vård.

Källa: NCCAM http://nccam.nih.gov/health/decision…ngcam.htm#hed4

FAKTA: Så värderar du information på nätet
Antalet internetsajter om alternativmedicin växer och det kan vara svårt att värdera informationen på dem. Här är några saker att tänka på:

Vem är ansvarig för webbsidan? En pålitlig webbsida ska göra tydligt vem som står bakom informationen.
Vem betalar för sidan? Det kostar pengar att driva en webbsida och finansieringen bör alltid framgå tydligt. Är den till exempel sponsrad av något företag?
Är informationen tillförlitlig? All information ska vara underbyggd, till exempel med artiklar i medicinska tidskrifter. Åsikter och råd ska vara tydligt åtskilda från fakta.

Källa: NCCAM http://nccam.nih.gov/health/webresources
Not 1. Eisenberg DM, Davis RB, Ettner SL, Appel S, Wilkey S, Van Rompay M, et al. Trends
in alternative medicine use in the United States, 1990-1997: results of a follow-up
national survey. JAMA 1998;280(18): 1569-75.
Not 2. Marstedt G et al. Reporting of the Federation: Demand alternative methods in medicine (in German), Vol 9. Berlin, Germany, Roberth Koch Institute, Statistisches Bundesament, 2002.

av Karin Tideström
Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.