villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Manlig infertilitet ofta underbehandlad

Om mannen har få eller avvikande spermier skickas paret ofta direkt till IVF, utan att någon vidare utredning görs. Men det kan ligga hälsofarliga och behandlingsbara sjukdomar bakom problemen och det är viktigt att även mannen undersöks.

IVF och framför allt mikroinjektion, ICSI, har inneburit ett stort genombrott för ofrivilligt barnlösa par när mannen har få spermier eller spermier med sämre rörlighet. Men detta har samtidigt gjort att mannen inte alltid undersöks så noga som han borde.

På fertilitetsklinikerna är det själva IVF-behandlingen som står i fokus och vanliga orsaker till infertilitet hos män riskerar därför att missas. Det menar Stefan Arver, docent och verksamhetschef vid centrum för andrologi på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

– På senare år har det framkommit att dåliga spermieprover ofta reflekterar andra hälsoproblem. Män med fertilitetsproblem har en ökad sjuklighet och dör tidigare än andra män. Om man inte tar reda på orsakerna till problemen riskerar IVF-behandlingarna också att misslyckas i onödan, säger Stefan Arver.

Lars Björndahl, överläkare och laboratoriespecialist vid Karolinska universitetssjukhuset och med i WHO:s expertgrupp på manlig infertilitet, är inne på samma linje. Expertgruppen ska gå igenom forskningsläget och ta fram riktlinjer för hur ofrivilligt barnlösa män ska undersökas och vad som är viktigt att leta efter.

Testosteronbrist
Problemen kan till exempel bero på störningar i hormonsystemet och testosteronbrist.

– Män med testosteronbrist har visat sig ha betydligt sämre hälsa än män i allmänhet, både psykiskt och fysiskt, och kan behöva behandling för det, säger Lars Björndahl.

Om man enbart undersöker om det finns rörliga spermier riskerar man också att missa åkommor som till exempel infektioner, ärrbildningar eller inflammationer i prostatakörteln. Ibland är problemen åtgärdbara med medicinering eller en enkel operation.

– Då kanske paret inte behöver gå igenom hela den krävande proceduren som provrörsbefruktningar innebär. Behandlingar som misslyckas kan påverka relationen för lång tid framåt, säger Lars Björndahl.

Livsstilsfaktorer
Det finns också ett antal kända livsstilsfaktorer som är relaterade till sämre spermieproduktion. En av dem är övervikt och diabetes. Om mannen har typ II-diabetes är resultaten vid IVF betydligt sämre än om mannen är frisk. Mannen kan därför behöva en mer intensiv behandling av blodsockernivåerna under tiden för behandlingen.

– Dessutom är det många män som har diabetes eller förstadier till diabetes utan att veta om det. Män är exceptionellt bra på att skjuta upp att söka vård, säger Stefan Arver.

Undersöka testiklarna
En annan mindre vanlig men nog så viktig grupp att upptäcka i tid, är män som drabbas av testikelcancer. Sjukdomen uppstår ofta i 20 till 40-årsåldern och innan cancern blir en spridd sjukdom med symtom ser man ofta en störd spermiebildning.

– Om man gör en ordentlig undersökning av testiklarna med händerna och ultraljud kan man då upptäcka sjukdomen tidigt. Tar man ett vävnadsprov från testikeln kan man även se förstadier till sjukdomen, säger Stefan Arver.

Män med avvikande spermieprover bör därför alltid få en ordentlig hälsokontroll och kroppsundersökning, enligt Stefan Arver. Men tyvärr missas detta ofta av vården i dag.

– Många män som har kämpat i flera år med ofrivillig barnlöshet berättar att de fortfarande inte har undersökts alls, säger han.

Kanske kan detta också vara en delförklaring till att IVF-behandlingar fortfarande har relativt låg sannolikhet att lyckas. I dag är chansen att lyckas ungefär 30-50 procent per behandlingscykel, det vill säga de flesta IVF-behandlingar leder faktiskt inte till önskat resultat.

Hur som helst behövs mer forskning på området, enligt Lars Björndahl.

Bättre metod för analys
– Sjukvårdens uppgift när en behandling inte lyckas är att försöka fundera ut vad det kan bero på. I dag säger vi ofta lite slarvigt ”manlig faktor” när vi hittar avvikelser i spermieprovet, men det säger egentligen inte så mycket om varför behandlingen misslyckas. Kanske beror det på något hos mannen, men vi vet inte vad, säger Lars Björndahl.

För att kunna göra en ordentlig analys av orsaken är det viktigt att spermieprovsundersökningen är av tillräckligt god kvalitet. På många svenska fertilitetskliniker används i dag en metod som inte har tillräckligt hög precision, trots att bland annat European Conference of Health Economics, ECHE, rekommenderar den mer precisa metoden.

– Fertilitetsklinikerna har ofta inte det tänket i dag. De sysslar med IVF och har sina behandlingar i fokus, säger Stefan Arver.

Några symtom man vara extra uppmärksam på som man är smärtor i bäckenområdet och runt penis. Har man problem att fungera sexuellt, till exempel erektionsstörningar, ska man också alltid söka hjälp. Det finns bra möjligheter till medicinsk behandling, och det är också viktigt att göra en undersökning för att utesluta bakomliggande sjukdomar. Erektionsproblem kan till exempel bero på högt blodtryck, höga blodsockervärden och blodfettvärden eller hormonbrist.

Anabola steroider och cannabis
Sämre spermieproduktion kan också bero på droger, till exempel anabola steroider och cannabis. Anabola steroider stänger av signalerna till testiklarna så att de slutar producera spermier och krymper ihop. I de flesta fall går detta tillbaka om man slutar med preparatet, men förändringarna kan också bli permanenta.

– Vi vet inte riktigt hur vanligt det är med anabola steroider men i vår rutinverksamhet hittar vi flera fall varje år, säger Stefan Arver.

Ett viktigt råd han vill ge till män som vill försöka förbättra sin fertilitet är att inte gå upp i vikt, eller ser till att gå ner i vikt om man är överviktig. Bra mathållning och fysisk aktivitet är nyckelfaktorer även för spermiekvaliteten. Man bör också undvika droger och rökning. Rökning kan ha effekter på spermieproduktionen, inte hos alla män men hos en del.

En annan viktig aspekt är att parets hela samlivssituation kan bli förstörd för lång tid när all sexualitet är inriktad på befruktning och det inte lyckas.

– Det gäller att inte tappa bort varandra och den positiva sexualiteten. Ofta kan det finnas goda skäl att söka hjälp hos en sexolog eller en sexologiskt inriktad parterapeut, säger Stefan Arver.

Ställ krav
Rent generellt behöver män bli bättre på att söka vård – och på att kräva de undersökningar de har rätt till. Att inte se till att även män får en rimlig bedömning av vad barnlöshetsproblematiken kan bero på är djupt orättvist, enligt Stefan Arver.

– Jag tror inte det finns någon annan patientgrupp där man skulle ta ett prov och sedan inte göra någon fördjupad undersökning för att försöka svara på vad provet innebär. Det är en djup orättvisa helt enkelt. Visst är det fantastiskt att det finns bra metoder för att hjälpa ofrivilligt barnlösa par, men de ska inte användas för att slippa att behandla orsakerna till problemen, säger Stefan Arver.

Tips till män som vill förbättra sin fertilitet:

  • Undvik att gå upp i vikt. Är du överviktig, se till att gå ner i vikt.
  • Håll koll på ditt blodsocker och blodtryck.
  • Ät sunt och rör på dig.
  • Undvik helt droger som anabola steroider och cannabis. Även rökning kan påverka spermiekvaliteten.
  • Om du får besked om att du har för få spermier eller spermier som ser onormala ut, se till att få en ordentlig läkarundersökning. Kanske kan problemen åtgärdas så att ni antingen slipper IVF eller åtminstone kan förbättra chanserna.
  • Har du erektionsproblem, sök hjälp! Kräv att få en ordentlig läkarundersökning för att utesluta bakomliggande sjukdomar.
  • Om du är kvinna och läser detta, för informationen vidare till din man! Uppmuntra honom att ställa krav på att bli ordentligt undersökt.

 

av Karin Tideström

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.