villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Goda råd / Adoption

1. Det är bra att gifta sig så snart adoptionstanken tänks – då har man varit gifta ett tag när det blir dags att ansöka i länderna. Där kan äktenskapets längd spela stor roll. Äktenskap är ett krav, enligt svensk lag, när man adopterar som par.

2. Kontakta er kommun för att höra vad som gäller kring adoption där ni bor. Många kommuner beviljar inte medgivande till familjer som är äldre än 42 år. Och andra är mer flexibla. Alla adoptionssökande måste även gå en föräldrautbildning innan kommunen kan lämna ett ev. medgivande.

3. Anmäl er till en eller flera organisationer. På så sätt håller ni er informerade om vad som händer i adoptionsvärlden och har även samlat kötid. Det kan ha betydelse om det är väntetid i Sverige för att ansöka i något land. Via organisationerna får ni också möjlighet att tala med och träffa andra som adopterat samt besöka informationsträffar.

4. Var öppen för adoption från många länder tills ni vet var just ni kan ansöka och passar in. Olika länder ställer olika krav på sökande, det kan handla om exempelvis hälsa, giftermål och ålder. Det spelar också stor roll om man adopterar som ensamstående eller par.

Råd vid adoption av barn med särskilda behov

  • Träffa andra familjer som har adopterat barn med särskilda behov och som har fått perspektiv på upplevelsen, förslagsvis föräldrar med barn i skolåldern.
  • Undersök hur barnhabiliteringen ser ut i det egna länet. Det kan skilja sig åt mellan landstinget och det kan vara bra att informera om eventuella insatser, hjälpmedel etc som saknas i det egna landstinget men finns i andra.
  • För adoption av barn från Kina finns den så kallade 72-timmars blanketten. Titta inte alltför mycket på den utan prata hellre med er utredare och komplettera ansökan med ett brev där det anges att ni kan tänka er att ta emot ett barn med särskilda behov samt ange vad.

Råd från förälder som adopterat barn med särskilda behov

  • Läs på om funktionshindret eller diagnosen. Förslagsvis Socialstyrelsens lista över särskilda diagnoser.
  • Fundera kring vad som är ett särskilt behov för dig – rannsaka dig själv! Är det en missbildad hand eller sociala svårigheter? Är det barnets personlighet eller resurser som är det som räknas?
  • Om ni fått ett barnförslag, be en barnläkare eller specialist att titta på utredning.
  • Prata med andra som har adopterat ett barn med särskilda behov.
  • Man kan inte kontrollera allt i livet! Det är inte bara diagnosen som avgör hur det går i livet utan också vilket stöd barnet får.

 

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.