villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Efterlysning! Personer som har använt sig av surrogatmoderskap sökes till en intervjustudie, Uppsala Universitet.

Vi gör en studie för att undersöka erfarenheter kring surrogat/värdmoderskap utifrån att det saknas en lag som reglerar surrogat/värdmoderskap i Sverige. Det är ett område som idag debatteras mycket i media och ett syfte med studien är att föra fram de erfarenheter och uppfattningar som finns hos de som har erfarenhet av processen kring surrogat/värdmoderskap eller är någonstans mitt i denna process.

Vi har gjort en del intervjuer men vill gärna ha en så stor bredd som möjligt av olika erfarenheter och söker nu därför fler intervjupersoner. Intervjun tar ca 60-90 min och görs där du/ni så önskar.

Studien kommer att resultera i minst en artikel samt vara en del i en avhandling. All information som framkommer vid intervjuerna avidentifieras för att de som deltar inte ska kunna bli igenkända.
Vänligen kontakta Anna Arvidsson på nedanstående mailadress eller mobilnummer om du/ni skulle vara intresserade av att delta i studien eller om du/ni har frågor angående studien.
Utförare av studien; Anna Arvidsson, doktorand, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.
anna.arvidsson@kbh.uu.se
Mobil 073-42 99 315
Forskningsansvarig; Birgitta Essén, docent, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera, men trackbacks och pingbacks är öppen.