villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Risker och komplikationer över 50

En frisk 50-årig kvinna kan klara en graviditet och en förlossning. Men de medicinska riskerna ökar, både för kvinnan och barnet.
Det säger Bo Jacobsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademi.

Bo Jacobsson, 53, har själv en tvååring hemma. Hans hustru är 40 år och han tycker att föräldrars ålder ska ses ur ett barnperspektiv; att någon av föräldrarna är så pass ung att de kan följa barnet upp till vuxen ålder.

När det gäller medicinska aspekter är mammans utgångsläge viktigt. En 50-årig kvinna som är frisk och inte överviktig, kan enligt Bo Jacobsson klara en graviditet bra. Men alla risker ökar med stigande ålder, och särskilt efter 50, visar de få studier som finns. Det gäller allt från havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes, för tidig födsel till hämmad fostertillväxt.

– Mellan 20 och 30 procent av gravida kvinnor över 50 får högt blodtryck och havandeskapsförgiftning. Risken för graviditetsdiabetes är 20 procent. Detta är en påtaglig ökning för båda tillstånden. Risken för fosterdöd är också tre gånger högre.

– Samtidigt är de reella siffrorna låga när det exempelvis gäller fosterdöd efter vecka 22 i graviditeten som är 1-2 procent. Så i de allra flesta fall får kvinnan ett friskt barn med sig hem, säger Bo Jacobsson.
Han konstaterar att området ännu till stor del är outforskat, det är så pass få kvinnor som får barn efter 50.

I Sverige föddes 22 barn av mammor 50 år eller äldre under 2012, visar statistik från SCB. Sex år tidigare, 2006, var antalet bara fem.

Totalt sedan 2000 till idag, 2013, har svenskor i 50-årsåldern fött 110 barn. Hur många av dessa som åkt utomlands för att få en äggdonation går i dag inte att ta reda på.

Fler än man tror kan dock ha blivit gravida spontant. Av de 110 barnen hade 73 redan ett syskon, visar SCB:s siffror.

Lotta Persson, demograf på SCB, menar att vi har ett väldigt snävt tidsperspektiv när vi diskuterar föräldrars ålder. Hennes studier visar att det på 1800-talet var betydligt vanligare med mammor över 50 jämfört med i dag, då vi har preventivmedel.

År 1875 föddes 0,34 barn per tusen kvinnor över 50, jämfört med 0,054 år 2012.

– Ibland kan det vara bra att gå långt tillbaka för att få lite perspektiv på diskussionen. Vi jämför dagens mammors ålder med hur det var på 1970-talet, och då hade vi de allra yngsta mammorna, säger Lotta Persson.

Även pappans ålder påverkar barnets hälsa. Studier har visat att äldre pappor löper högre risk att få barn med schizofreni och autism.

av Annika Folcker
Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.