villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Vad finns det för hjälp?

Här listar vi de behandlingar och de vägar till barn som är vanligast vid ofrivillig barnlöshet.  

IVF (in vitro-fertilisering) även kallad provrörsbefruktning

In vitro-fertilisering (IVF) betyder befruktning i glas och kallas också provrörsbefruktning. Ägg plockas ut från kvinnan och läggs tillsammans med mannens spermier i en odlingsskål för att befruktas. Om befruktning lyckas så förs embryot (det befruktade ägget) tillbaka till livmodern efter några dagar. Läs mer: 1177.se

ICSI (Intracytoplasmisk spermainjektion) även kallad mikroinjektion

ICSI är en specialiserad form av IVF – behandling där en spermie injiceras direkt in i ägget. ICSI används då det finns få eller inga spermier eller då spermierna är av dålig kvalité. Läs mer: 1177.se

Testikelbiopsi (TESA/PESA)

Om spermaprovet inte innehåller några spermier kan man ta ut spermier med en tunn nål från bitestikeln (PESA) eller testikeln (TESA).
Läs mer: Nordic ivf
Vid svårare fall kan man göra MikroTESE , vilket innebär att man plockar spermier från testikelvävnad som plockats ut med hjälp av operationsmikroskop. Läs mer: Livio

Ägglossningsstimulering

Stimulerad ägglossning eller ovulationsstimulering som det också kallas, kan hjälpa om du har oregelbunden ägglossning eller ingen ägglossning alls. Metoden är en hormonbehandling som stimulerar äggen att mogna och lossna. Behandlingen görs med tabletter eller sprutor och ungefär hälften av de som får behandlingen blir gravida.
Läs mer: 1177.se

Spermadonation/givarinsemination

Spermadonation/givarinsemination genomförs om mannen har dålig spermakvalitet eller saknar spermier, när två kvinnor i ett samkönat förhållande vill blir föräldrar eller om kvinnan är ensamstående.
Läs mer: Frågor och svar om donation

Äggdonation

Metoden är aktuell för kvinnor som föds utan ägg i sina äggstockar, för kvinnor som kommit in i ett för tidigt klimakterium och för kvinnor vars äggstockar opererats bort på grund av exempelvis cystor eller tumörer eller då äggstocksfunktionen har förstörts av cellgifter eller strålbehandling. Även kvinnor som på grund av det naturliga åldrandet kommit in i klimakteriet kan få hjälp genom äggdonation.
Läs mer: Frågor och svar om donation

Embryodonation & Dubbeldonation

Dubbeldonation innebär att både ägg och spermier är donerade till mottagaren och används vid en IVF behandling. Detta är lagligt sedan 1 januari 2019. Embryodonation är embryo som blivit över vid IVF och som legat nerfrysta och som doneras till mottagaren. Detta är också lagligt sedan 1 januari 2019 men har ännu inte genomförts i Sverige på grund av svårigheterna i regelverket. (Socialstyrelsen publicerade 2020-03-12 information om dubbel respektive embryodonation, https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/organ-och-vavnadsdonation/assisterad-befruktning-med-embryodonation-och-dubbeldonation/) Läs mer: Frågor och svar om donation

Adoption

Det finns nationella och internationella adoptioner, vanligast är att man adopterar internationellt. De flesta adoptioner som sker nationellt är så kallade närstående adoptioner. Att adoptera betyder att du blir barnets nya föräldrar och vårdnadshavare. Enligt svensk lag får sambor, gifta par och ensamstående adoptera. Du måste vara minst 18 år, det finns ingen övre åldersgräns och en adoption kan aldrig upphävas.
Läs mer: 1177.se/Adoption

Surrogatmoderskap

Surrogatmoderskap, även kallad värdmoderskap är inte juridiskt reglerat i Sverige. Surrogat/Värdmoderskap innebär att en kvinna är gravid och föder barn åt någon annan. Det vanligaste är att kvinnan blir gravid med donerade ägg, antingen från den blivande mamman eller från en äggdonator och befruktningen sker via IVF. En surrogatmamma kan vara ett alternativ om kvinnan som vill ha barn saknar livmoder eller av andra skäl inte kan bära barnet själv. Det kan också vara ett alternativ för manliga homosexuella par eller ensamstående män. Läs mer: RFSL

Äggfrysning

Kvinnor kan frysa sina ägg både av medicinska och sociala skäl. En anledning att kvinnor väljer att frysa sina ägg är att man ska påbörja medicinsk behandling som gör att man inte kan eller får bli gravid inom de närmsta åren. Andra orsaker kan vara att man vill vänta med att bilda familj till senare i livet när fertiliteten avtagit. Behandlingen inför att frysa sina äggceller går till på samma sätt son inför en IVF behandling. Läs mer: Frågor och svar om äggfrysning

Källor:
1177.se 
Äggfrys.se
Olika vägar till föräldraskap, SOU 2016:11
Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.