villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Månadsarkiv

juli 2017

Landstingsregler

Hur många behandlingar du får göra varierar beroende på vilket landsting du tillhör. Flera landsting erbjuder tre försök där du går genom hela behandlingsprocessen. Du kan kontakta en privat klinik om du vill fortsätta med flera