villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Sveriges första privata ägg- och spermiebank

Pressmeddelande från Livio

I Sverige råder stor brist på ägg- och spermiedonatorer och i syfte att öka tillgängligheten för assisterad befruktning etableras nu en privat ägg- och spermiebank som ska kunna förse både privata och offentliga kliniker med ägg och spermier. Nu etableras Sveriges första privata ägg- och spermiebank. Fler donatorer behövs för att hjälpa ofrivilligt barnlösa par och kvinnor att kunna få det de önskar sig allra mest, ett barn.

Ändrad lagstiftning har öppnat möjligheten för nya patientgrupper och antalet behandlingar har ökat där donerade ägg och spermier är en förutsättning för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar. Idag är tillgången på donerade ägg eller spermier mindre än efterförfrågan men de privata klinikerna erbjuder i nuläget behandlingar med spermier köpta från Danmark och har därför inga väntetider. Vårdköerna inom landstingen är upp till fyra år långa och i värsta fall kan fertilitetsbehandlingen omöjliggöras på grund av åldersfaktorn när väntetiden är för lång.

Svenska myndigheter har som ambition att Sverige ska vara självförsörjande med donerade könsceller men på grund av den bristande tillgången så tvingas privata, såväl som vissa offentliga kliniker att importera från privata spermiebanker i Danmark.

– Vårt önskemål är att ta stafettpinnen på detta område och därmed visa att vi tar vårt ansvar på en nationell nivå. Målet är att förändra synen på ägg- och spermiedonation, säger Mona Bungum, med dr och vd för Livio Egg and Sperm Bank. Genom att göra ägg- och spermiedonation mer känt och avdramatiserat kommer fler ofrivilligt barnlösa att få hjälp till sitt efterlängtade barn.

Donationsverksamhet får inte bedrivas kommersiellt i Sverige vilket innebär att givare ska donera sina spermier eller ägg i altruistisk anda men ersätts med en summa som ska täcka eventuella utgifter i samband med donationen.

Varför bli ägg- eller spermiedonator?

 • Möjligheten att utföra en altruistisk handling för någon annan, ge en gåva av liv.
 • Som donator får man en kostnadsfri hälsoundersökning och koll på sin fertilitet.
 • Donatorer får en ersättning för sin insats som ska täcka resekostnader och eventuellt bortfall av inkomst.

För ytterligare information kontakta:

Mona Bungum, vd Livio Egg and Sperm Bank Telefon 073-985 05 22, mona.bungum@livio.se 
Henrik Hernander, vd Liviogruppen, telefon 070-688 92 20, henrik.hernander@livio.se
Merete Forssberg Madshus, marknadsansvarig Liviogruppen telefon 070-787 78 84, merete.forssberg@livio.se

Livio är Nordens ledande aktör inom reproduktiv hälsa och fertilitetsbehandlingar. Livio genomför ca 8 500 IVF-behandlingar per år på nio kliniker i Sverige, Norge och på Island. I koncernen finns även Sveriges enda privata klinik för ägg- och spermiedonation samt ett eget forskningsbolag. Läs mer på livio.se

 

Frågor och svar ägg- och spermiedonation:

Varför är behovet av ägg och spermier så stort?
Drygt 15 % av par i fertil ålder söker hjälp för ofrivillig barnlöshet. Ibland beror det på att mannen saknar spermier helt eller på att hans spermiekvalité gör att de inte kan användas för behandling. Hos kvinnan kan orsaken vara att hon saknar ägg eller har dålig äggreserv. Behandlingsmöjligheterna i dessa fall är insemination eller provrörsbefruktning med donerade ägg eller spermier nödvändigt för att de ska ha en chans att bli gravida. 2005 blev det tillåtet för lesbiska par att genomgå behandling med donerade spermier. Även för ensamstående kvinnor är det sedan april i 2016 tillåtet att genomgå behandling med donerade spermier. Behovet av donatorer är stort.

Vilka får äggen och spermierna?
Spermier doneras till ensamstående kvinnor, samkönade par, heterosexuella par med nedsatt eller ingen spermieproduktion. Par där mannen har genomgått behandling t ex cancerbehandling och förlorat sin fertilitet.

Äggdonation görs för par där kvinnan saknar eller har en kraftigt nedsatt äggstocksfunktion. Orsakerna till detta kan vara för tidig menopaus eller då sjukdomar, tidigare operation eller cellgiftsbehandling som har påverkat äggstocksfunktionen. Äggdonation kan också vara ett alternativ då upprepade IVF- behandlingar inte resulterat i en graviditet.

Hur gör man om man vill bli spermiedonator?

 • Kontaktar Livio Egg and Sperm Bank via formuläret på Livio Sperm Bank
 • Fyller i hälsodeklaration.
 • Spermaanalys och vi provfryser vi dina spermier.
 • Läkarbesök med undersökning.
 • Psykosocial utredning som hjälper till att bedöma om du är lämpad som spermiedonator.
 • En blivande donator får lämna blodprov och urinprov för att testas för infektionssjukdomar som HIV 1 och 2, hepatit B och C, HTLV I/II och syfilis. Även en genetisk undersökning görs för att kartlägga ärftlighet

Hur gör man om man vill bli äggdonator?

 • Kontaktar Livio Egg and Sperm Bank via formuläret på Livio Egg Bank
 • Fyller i hälsodeklaration.
 • Blodprov för att kartlägga din äggreserv.
 • Läkarbesök med undersökning.
 • Psykosocial utredning som hjälper till att bedöma om du är lämpad att donera ägg.
 • En blivande donator får lämna blodprov för att testas för infektionssjukdomar som HIV 1 och 2, hepatit B och C, HTLV I/II och syfilis. Även en genetisk undersökning görs för att kartlägga ärftlighet.

Varför måste den blivande donatorn ha samtal med en terapeut?
Det är viktigt att man får prata igenom sina tankar när man ger sig in i den process det innebär att vara donator. Vi säkerställer bland annat att den blivande donatorn är psykiskt stabil och mogen att fatta detta beslut och är införstådd med vad det innebär att vara en ägg- eller spermiedonator.

Hur gammal får man vara för att bli ägg- eller spermiedonator?
För att bli spermiedonator ska man vara minst 23 år fyllda och yngre än 45 år. För att bli äggdonator ska man vara minst 23 år fyllda och yngre än 36 år

Varför skiljer sig åldersgränsen åt mellan män och kvinnor?
Kvinnor föds med ett begränsat antal ägg. Kvinnor är som mest fertila när de befinner sig mellan åldrarna 20 till strax över 30 år. Från ungefär 35 års ålder avtar kvinnans fertilitet dramatiskt. Detta är Förklaringen till att åldersgränsen för kvinnor skiljer sig från män är alltså att vi vill få fram ägg av hög kvalitet.

Vad finns det för viktiga hälsokriterier man måste klara för att bli ägg- eller spermiedonator?

 • Frisk och inte ha kända ärftliga sjukdomar eller sjukdomar med smittorisk.
 • Vara psykiskt stabil och mogen.
 • Altruistiskt tankesätt och vara införstådd i vad donation innebär.

Hur många klarar urvalsprocessen?
Spermiedonatorer: Mellan 10-20%
Äggdonatorer: Ungefär 50%

Vad får man för ersättning?
En mindre ersättning utgår avsedd att täcka resekostnader och förlorad inkomst. Spermiedonatorn får 580 kronor per godkänt donationstillfälle.

Äggdonatorn får 7000 kronor som ersättning för varje donation i hela Sverige utom i Skåne där hon ersätts med 11800 kronor för att motsvara Region Skånes ersättning till äggdonatorer.

Varför är det olika ersättning för män och kvinnor?
Det är en mer komplicerad process att donera ägg så därför skiljer sig ersättningen mellan ägg- och spermiedonatorer åt. En äggdonator får genomgå hormonstimulering och ägguttag, processen tar ungefär två veckor. En spermiedonator som blivit godkänd lämnar upprepade spermaprov som fryses ner och förvaras i flytande kväve.

Har man några skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet?
Donatorn har inga juridiska rättigheter eller skyldigheter mot de eventuellt kommande barnen.

Vad händer när barnet är 18 år?
I Sverige har barn som har kommit till med hjälp av ägg- eller spermiedonation rätt att få veta sitt genetiska ursprung vid 18 års ålder. Barnet kan då, om hen önskar, kontakta fertilitetskliniken och då få information om sin donator. Men för alla andra – även barnets föräldrar – är informationen sekretessbelagd. Det innebär att donatorn kan bli kontaktad av barnet längre fram. Det är viktigt att förstå att trots detta har inte donatorn några skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet. Uppgifter om donatorn sparas i en särskild journal som arkiveras i minst 70 år.

Finns det forskning på donatorbarn och hur de mår?
Ofta har paret funderingar kring det faktum att ett barn som föds med hjälp av en donator inte har en genetisk koppling till båda föräldrarna. Genom att läsa om andra pars erfarenheter från donation, kan det vara lättare att fatta ett beslut. Studier visar att det är viktigt för barnet att tidigt få reda på sitt ursprung och att föräldrarna/föräldern själva berättar det. Klinikernas erfarenhet i Sverige är hittills att det är få donatorbarn som väljer att söka sitt genetiska ursprung.

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.