villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Fakta Familjehem

Om ett barn inte får tillräckligt med vuxenstöd i sitt egna hem kan barnet under en kortare eller längre tid bo i ett familjehem, tidigare kallat fosterhem, till dess de biologiska föräldrarna kan ta hand om sitt barn igen. Ibland blir placeringen permanent, det vill säga till vuxen ålder.

  • 2018 var 23 100 barn placerade utanför det egna hemmet.
  • Socialnämnden beslutar om ett barn ska bo i familjehem med stöd av Socialtjänstlagen och/eller Lagen om vård av unga.
  • Då barnet bor i familjehemmet har det sin vardag med skolan, läxläsning, skolkamrater och fritidsaktiviteter där.
  • Barnet kan också få en familjehemsplacering hos en släkting eller närstående.
  • Jourhem används när barn behöver placeras utanför sitt hem med mycket kort varsel under tiden som socialtjänsten utreder vad som är bäst för barnet på längre tid.
  • Kontaktfamilj används för att avlasta föräldrar regelbundet, exempelvis under helger.

Källor och mer information: 
Barnombudsmannen – statlig myndighet som ska företräda barn och ungas rättigheter
Familjehemmet – information och artiklar om uppdragen som familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson
Familjehemmens riksförbund
Familjehemsbanken – mötesplatsen för uppdragsgivare och uppdragstagare
Socialstyrelsen – statistik om socialtjänstinsatser

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.