villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Spermieantalet hos män har minskat drastiskt under de senaste femtio åren

Ofrivillig barnlöshet drabbar mellan 15 och 20 procent av alla par och är lika vanligt förekommande som t.ex. diabetes. Forskarna tror att fler kommer att drabbas av infertilitet i framtiden på grund av ålder, livsstil och miljöpåverkningar.

I Öresundsregionen samarbetar fjorton forsknings-enheter kring fem stora utmaningar inom reproduktionsområdet som är patientorienterade och har stor samhällsnytta om de blir lösta.

  1. Förbättring av manlig fertilitet
  2. Optimering av reproduktionsbehandling av infertila par
  3. Bevarad ovariefunktion
  4. Prevention av infertilitetsrelaterad morbiditet
  5. Förebyggande upplysningsinsatser för att stödja familjebildning och förhindra reproduktiva sjukdomar

Projektet går under namnet ”ReproUnion 2.0” och en av forskarna är Alexander Giwercman. Han forskar bland annat om effekterna av cancerbehandling på manlig fertilitet, men även om hur sjukdomar som diabetes, benskörhet och hjärt-kärlsjukdomar hänger ihop med störningar i reproduktionssystemet.

Åsa Hansdotter har nyligen publicerat en intressant artikel i Lunds Universitets magasin om detta: Mannen i fokus i projekt om barnlöshet

Hon har även skrivit en artikel om ett par som lyckats bli föräldrar med hjälp av IVF: Efterlängtade dottern kom med hjälp av IVF

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.