villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Nättips

Här hittar du länkar till en mängd sajter som på olika sätt rör ofrivillig barnlöshet

Föreningar

Andra sidan tröskeln – föreningen för permanent ofrivilligt barnlösa
www.andrasidantroskeln.se

Endometriosföreningen – patientförening för personer med endometrios
www.endometriosforeningen.com

Femmis – Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation
www.femmis.se

PCOS Sverige, Polycystiskt Ovariesyndrom
www.pcossverige.se

Riksförbundet – ofrivillig barnlöshet
www.barnloshetsverige.se

Scandinavian Seed Siblings – föreningen för dig som blivit till med donerad säd, samt föräldrar och donatorer
www.seedsibling.org

Spädbarnsfonden – Föreningen för dig som förlorat ett barn under graviditeten och/eller under barnets första levnadsår.
www.spadbarnsfonden.se

Surrogat.nu – Föreningen för surrogatmödraskap
www.surrogat.nu

Patientföreningar i andra länder

Landsforeningen for ufrivilligt barnlose, Danmark
www.lfub.dk

Simpukka, Finland
www.simpukka.info

Önskebarn, Norge
www.onskebarn,no

Wunschkind, Tyskland
www.wunschkind.de

Resolve, USA
www.resolve.org/

Adoption

Adoptionscentrum
www.adoptionscentrum.se

Ensamståendes Adoptivföräldrars förening
www.eaf.nu

Barnen Framför Allt
www.bfa.se

Barnens Vänner
www.bvadopt.se

Familjeföreningen för Internationellt Adopterade
www.ffia.se

Övrigt

Insamlingsstiftelsen för IVF – Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till privatpersoner för IVF behandling.
www.stiftelsenivf.se

Längtan – Ett organ vars syfte är att sprida information och kunskap om fertilitet genom livet
www.facebook.com/langtansverige

Missfall Räknas – Ett instagramkonto om missfall
@missfallraknas

Regnbågsfamiljen – Hemsida för homo- och bisexuella som är eller önskar att bli föräldrar
www.regnbågsfamilj.se

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
www.rfsl.se

RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning
www.rfsu.se

Surrogacy Sweden – information och konsultation för er som funderar på surrogatvärdskap
www.surrogacysweden.se

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.