villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Frågor om ägg- och spermiedonation

Mona Bungum, VD vid Livio Egg and Sperm Bank, svarar på frågor om ägg- och spermiedonation.

I Sverige är det alltid läkaren i samråd med patienten som väljer donator. Donatorn väljs utifrån utseende, för att matcha donatorsmottagarna så bra som möjligt. I Sverige är det inte tillåtet att välja donator utifrån andra kriterier som t.ex. utbildning eller IQ.

För att donera spermier måste man vara mellan 23 & 45 år och som äggdonator måste man vara mellan 23 & 35 år. Skillnaden på åldern mellan man och kvinna beror på att spermakvaliteten inte ändras på samma sätt som äggkvaliteten görs. Anledningen att det finns en övre åldersgräns är också att barnet ska ha möjlighet att ta kontakt med donatorn när det blir 18 år. I dagsläget är dock väldigt få barn som tar kontakt. IVO rekommenderar att man så tidigt som möjligt berättar för barnet, vilket kan vara en av anledningarna till att man inte tar kontakt då man inte har behov utan ser det som naturligt.

45 år för kvinnan och 55 år för mannen

Landstinget bekostar en donation om man faller inom ramen för ålder och inte heller har gemensamma barn sedan tidigare eller att partnern har barn i småbarnsåldern. Det ska också finnas medicinska skäl till att man inte kan använda egna ägg eller spermier.

Nej, då måste man vända sig till privat klinik

Ja, man kan reservera ägg eller spermier för framtida syskon, om det finns tillgängligt.

Ja, men det är något vi avråder. Att be någon man har en bra relation till att donera kan kännas oerhört fint och kan bli väldigt bra, men vad händer om relationen förändras? Möjligheten finns alltså men är något vi avråder då det är så många etiska dilemman att ta ställning till.

Dubbeldonation innebär att både ägg och spermier är donerade till mottagaren och används vid en IVF behandling. Detta är lagligt sedan 1 januari 2019. Embryodonation är embryo som blivit över vid IVF och som legat nerfrysta och som doneras till mottagaren. Detta är också lagligt sedan 1 januari 2019 men har ännu inte genomförts i Sverige på grund av svårigheterna i regelverket. (Socialstyrelsen publicerade 2020-03-12 information om dubbel respektive embryodonation, https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/organ-och-vavnadsdonation/assisterad-befruktning-med-embryodonation-och-dubbeldonation/)

Ja, de som vill donera embryo måste själv ha fått barn och både mottagare och donatorer måste genomgå psykosocial utredning.

Det är upp till 4 år på offentliga fertilitetskliniker. Livio har dock ingen väntetid. Skillnaden ligger bland annat i att det är resurskrävande behandlingar både ur ekonomiskt och personalperspektiv. Det kan också handla om att det har varit ganska kontroversiellt att marknadsföra donation och efterlysa donatorer, vilket gjort att de offentliga klinikerna inte aktivt har sökt efter donatorer. Det finns fortfarande stor okunskap i samhället om hur man blir donator och vad det innebär, vilket gör att det finns ett stort behov av donatorer.

Idag kan alla fertilitetskliniker genomföra donationer så snart de är godkända för detta av socialstyrelsen

Ja i Sverige är den gränsen 6 familjer. Men det skiljer sig åt i olika länder och är beräknat bland annat på befolkningstal. I Norge är det tillåtet att donera till 5 familjer medan i Danmark är det tillåtet att donera till 12 familjer och på Island endast till 2 familjer.
I Sverige har vi dock ett problem vid donation och det är bristen på ett nationellt register vilket gör att du kan i princip donera till fler än sex familjer om du väljer att donera på olika kliniker. På Livio har man däremot möjligheter att ”exportera” sina ägg eller spermier till t.ex. Norge eller Island, om man har uppfyllt maxgränsen för donation i Sverige.

Nej, Sverige införde 1985, som första landet i världen, att ta bort möjligheten till anonym donation. Däremot kan man få välja antingen att vara känd eller anonym donator i Danmark och på Island.

580:-/spermiedonation och 7.000:- för äggdonation förutom i Skåne där man får 11.800:-. Pengar får aldrig vara ett motiv för att donera, vilket man var rädd för att det skulle bli när Region Skåne valde att höja ersättningen. Men undersökningarna är så omfattade att de som eventuellt skulle donera av ekonomiska skäl sållas bort i den långa processen innan det blir en donation.

Det är bättre chans till graviditet med donerade könsceller och anledningen är att det ofta handlar om att kvinnans egna ägg har dålig kvalitet på grund av ålder, men livmodern är det inget fel på.

Det är väldigt många samtal både för donatorer och mottagare både med läkare och psykologer där man går genom dessa frågor.

Ca 12%. Anledningen att så många faller bort på vägen är bland annat att man kanske inte lämnar några eller ofullständiga intyg eller provsvar, vi behöver väldigt många uppgifter. Eller så är provsvaren eller intygen inte godkända för att bli donator, t.ex. att det finns någon underliggande sjukdom. En del personer faller ifrån vid läkar- eller psykologbesök

Vanligaste orsaken att man behöver en äggdonator är att man är för gammal för att producera egna ägg. Vanligaste orsaken till spermiedonation är att man lever i samkönat förhållande eller är ensamstående men också att mannen har lågt spermieantal eller saknar spermier.

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.