villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Sociala mediers roll för personer som drabbats av infertilitet

Svenska forskare, anslutna till Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola, har undersökt vilken betydelse sociala medier har för personer som är drabbade av infertilitet, The role of social media for persons affected by infertility (T. Sormunen et al, 2020) publicerad i BMC Women´s Health

2017 ställde de frågor till målgruppen om sociala mediers roll vid ofrivillig barnlöshet. Målgruppen nådde de via villhabarn.se, Barnlängtan (nuvarande Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet) och i olika Facebookgrupper för ofrivilligt barnlösa.

Sociala medier roll – att känna delaktighet

Slutsatsen i forskningsrapporten är att personer som är drabbade av infertilitet har en känsla av att vara bortkopplade från samhället. Att delta i sociala media är bland annat för att känna gemenskap och få och ge stöd. I diskussionen beskriver forskarna att sociala media är ett verktyg för att bearbeta den känslomässiga sidan. Att man söker den information som man inte kan hitta någon annanstans eftersom deltagarna i forumen har själv gått genom samma sak.

Mer än 60 % av de 132 (129 kvinnor & 3 män) personer som svarade hade varit delaktiga i diskussioner om infertilitet i sociala medier mellan 1 och 3 år. 39 % deltog mer än en gång om dagen. Hälften av personerna ägnade 1 och 3 timmar varje vecka och skrev mellan 1och 5 inlägg/vecka. 40 % av de som besvarade enkäten hade aldrig skrivit eller varit delaktiga i diskussioner. De tog bara del av information och vad andra skrev.

Positiva och negativa effekter

De positiva effekterna av att vara med i forum var information, gemenskap och möjlighet att få och ge stöd. Eftersom de som själv upplevt infertilitet är de som bäst kan förstå och förklara barnlöshetens olika aspekter. Vidare förklarade deltagarna att de upplevde att de fick stöd och att det gav hopp för framtiden. I de sociala medierna kan man få en förståelse för sin situation, som ibland brister i det fysiska samhället.

De negativa konsekvenserna var bland annat att det gavs råd som inte är evidensbaserade. Dessutom att man blev känslomässigt påverkad av andras misslyckande försök och missfall.

En av frågorna var hur barnlösheten påverkade den psykiska hälsan. Här menade deltagarna bland annat att barnlösheten är den största sorg de upplevt i livet.

“Enormous grief over life not flowing as it should. Not knowing how the future is going to be, whether we are able to have children or not. As if we were left outside watching all our friends experience the happiness of being parents … when their baby is born, it is like a wall between our friends and us. As if we are standing outside a window and only allowed to look in through it, but not enter.”

Deltagare som besvarade enkäten


Länk till The role of social media for persons affected by infertility, BMC Womens Health

Sormunen, T., Karlgren K., Aanesen A., Fossum B., Westerbotn M., The role of social media for persons affected by infertility, BMC Women´s Health, (2020) 20-112


Lista på Facebookgrupper för barnlängtare

Föreningar, organisationer och nätverk

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.