villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Patientupplevelse på svenska IVF kliniker – en jämförelse

Häromdagen gav QIVF ut årsrapport 2020 med behandlingsresultat och patientupplevelse på våra svenska IVF kliniker, både offentliga och privata.

Nationella kvalitetsregistret för assisterad befruktning (QIVF) gav ut sin första rapport 2007 och årets rapport är den 12 i ordningen. Rapporten innehåller samtliga behandlingar som startade 2018. Syftet med registret är att ge underlag för utveckling- och kvalitetsarbete samt vara en grund till vetenskaplig forskning.

I rapporten får vi resultat från IVF med egna eller donerade ägg/spermier, insemination, äggfrysning men också patientupplevelser.
Under hösten 2019 skickades det ut 4855 enkäter till kvinnor och partners som genomgick behandling. Svarsfrekvensen för kvinnor var 71 % och för partners 50%. Frågorna gällde medicinsk vård, tillgänglighet, information, bemötande och delaktighet ur perspektivet hur viktigt man anser att det är och hur man själv upplevt det. I rapporten kan man ta del av resultaten från varje fertilitetsklinik i Sverige.

Länk till QIVF – Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning
Länk till årsrapport 2020

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.