villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Vi erbjuder ”Enkel IVF” – Copenhagen Fertility Center

Betalt samarbete med Copenhagen Fertility Center

Vi introducerar en helt ny form av fertilitetsbehandling

Enkel IVF är en vidareutveckling av vår milda stimulering, detta för att få en mer skonsam och lättillgänglig fertilitetsbehandling. Vi har under flera år vetat att konventionell stimulering med många hormoner ger fler ägg under IVF-behandling. Man har därför trott att ju fler ägg desto bättre resultat, och därför fått mer medicin.

Denna uppfattning behöver dock inte vara rätt. Den första provrörsbebisen, Louise Brown, föddes efter mild stimulering redan 1978. På samma sätt har studier visat att det finns flera anledningar till att fler ägg inte alltid betyder fler graviditeter. Dessa orsaker är risken för överstimulering, fler biverkningar och framför allt att fler ger upp på grund av dessa tillstånd och för att behandlingen är för dyr.

Copenhagen Fertility Center och Skodsborg Fertility Clinic har arbetat med mild stimulering tillsammans med andra internationella forskare i flera år. Vi har arbetat vetenskapligt med detta och ser att vi nu kan erbjuda Enkel IVF.

Lär mer om ”Enkel IVF” på Copenhagen Fertility Center

Om oss – Copenhagen Fertility Center

Copenhagen Fertility Center startade sin nuvarande verksamhet i mars 2004. Grunden till det som idag är Copenhagen Fertility Center startade redan 1981 som en forsknings- och behandlingsverksamhet vid Kromosomlaboratoriet på Rigshospitalet, Köpenhamn. Det var en liten grupp läkare, Jørgen Glenn Lauritzen, Suzan Lenz och Svend Lindenberg som genomförde de första forskningsförsöken. Försöken ledde till att det första provrörsbarnet i Danmark 1983.

Forskningsverksamheten blev mycket snabbt en integrerad del av utvecklingen av avancerad fertilitetsbehandling i Danmark, i nära samarbete med först Köpenhamns universitet, men även Fertilitetskliniken Ciconia och forskningsenheten i Symbion. Denna utveckling resulterade med en samling av alla aktiviteter i det vi idag känner som Copenhagen Fertility Center och Skodsborg Fertility Clinic.

Läs mer på Copenhagen Fertility Center

Länk till Youtube, Copenhagen Fertility Center

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.