villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Äggdonation

Om man trots upprepade IVF-behandlingar inte blivit gravid kan äggdonation vara ett alternativ. Kvinnan får då ta emot obefruktade ägg från en donator. Ägget befruktas med mannens spermier och återförs till kvinnan. Äggdonation är tillåten i Sverige sedan 2003.

Karins berättelse: Mamma vid 50+

Du som funderar över om du hunnit blivit för gammal för att skaffa barn, eller du som av någon anledning inte har egna ägg som fungerar för IVF. Det är framförallt för dig jag vill berätta hur vi gjorde. Detta är min berättelse. Självklart…

Risker och komplikationer över 50

En frisk 50-årig kvinna kan klara en graviditet och en förlossning. Men de medicinska riskerna ökar, både för kvinnan och barnet. Det säger Bo Jacobsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademi.Bo Jacobsson, 53,…

Äggdonation i Sverige. Lägesrapport.

Det saknas ägg, kön är lång och åldersgränsen går kring 40. Därmed är det i dag få kvinnor i Sverige som får chansen att bli gravida med äggdonation.Under 2011 gjordes 215 ivf-behandlingar med färska donerade ägg. Vid ytterligare 187…

Louises donationsresa

Hon blev gravid på första försöket men fick missfall efter sju veckor. Villhabarn.se följer Louise som tillsammans med sin sambo valt att satsa på äggdonation vid en estnisk fertilitetsklinik.Namn: Louise Ladberg Ålder: 42 Yrke:…

Lång väg till svenska lagliga äggdonationer

Spermiedonation blev tillåtet i Sverige redan 1985, men inte äggdonation. Äggdonation ansågs länge vara en alltför teknisk konstruktion. Med den tidens teknik ansågs det vara farligt, oetiskt och onaturligt att ta ut ägg genom bukväggen på…

Att bli äggdonator, vad innebär det?

Att bli äggdonator är inte en helt enkel process. Om en kvinna vill donera ägg måste hon gå igenom både en medicinsk undersökning och en lämplighetsprövning. Hon måste också räkna med att hon kan bli uppsökt av barnet senare i livet.…

Varför behöver kvinnor få donerade ägg?

Ungefär 200 till 300 kvinnor per år i Sverige behöver äggdonation för att kunna föda barn. Orsakerna kan vara sjukdom eller annat som gör att kvinnan inte har egna ägg. Men dessutom tillkommer ett okänt antal kvinnor som exempelvis…

Lagar och regler kring äggdonation

Äggdonation är lagligt i Sverige sedan 2003. Det betyder att kvinnor som av olika skäl behöver donerade ägg för att kunna bli med barn därmed kan få hjälp i Sverige. Det är många som står i kö till universitetssjukhusens fertilitetsenheter…

Vill du donera ägg eller spermier?

Anmäl ditt intresse vid närmaste universitetssjukhus.Spermiedonator Ring nedanstående nummer eller maila så får du information om hur det går till och vad som krävs.Äggdonator Du kallas för besök till läkare, barnmorska och…