villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Äggdonation

Om man trots upprepade IVF-behandlingar inte blivit gravid kan äggdonation vara ett alternativ. Kvinnan får då ta emot obefruktade ägg från en donator. Ägget befruktas med mannens spermier och återförs till kvinnan. Äggdonation är tillåten i Sverige sedan 2003.

Vill du donera ägg eller spermier?

Anmäl ditt intresse vid närmaste universitetssjukhus. Spermiedonator Ring nedanstående nummer eller maila så får du information om hur det går till och vad som krävs. Äggdonator Du kallas för besök till läkare, barnmorska och…

Behandlingar på utländska kliniker

Svenska par, ensamstående kvinnor och samkönade par kan få behandling på de utländska klinikerna. Många söker sig utomlands då köerna i Sverige är för långa, då man redan använt sig av sina tilldelade försök, är ensamstående eller uppnått…

Äggdonation i Sverige

Äggdonationsbehandling får endast utföras på universitetssjukhusen. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge i Stockholm Hemsida: www.karolinska.se Reproduktionsmedicinskt Centrum - RMC Universitetssjukhuset MAS i Malmö…

Frågor och svar om äggdonation

1. På vilka sjukhus kan man få äggdonation? I Sverige är det enbart på universitetssjukhusen, det vill säga i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Örebro och i Umeå. 2. Är det svårt att få tag på äggdonatorer? Ja. En av…

Vad innebär det att ta emot donerade ägg?

Ett par som vill genomgå äggdonation måste genomgå flera medicinska undersökningar och psykologiska bedömningar innan de kan bli godkända. Väntan på ägget kan därefter i värsta fall utsträcka sig till flera år eftersom tillgången på…

Tanja, ensamstående mamma och äggdonator

Till yrket är Tanja sjukskötare inom psykiatrin men just nu föräldraledig. I Finland kan man vara föräldraledig i tre år vilket speciellt många ensamstående mammor utnyttjar. – Det är väldigt fint att kunna vara med sitt barn så mycket…

Basfakta om utredning och behandling

I Sverige finns det totalt sexton fertilitetskliniker varav tio är privata och resten är knutna till offentliga sjukhus. Om ni har gjort en fertilitetsutredning och är berättigade till behandling i offentlig regi får ni en remiss till en…

Spermiedonation & Äggdonation i Sverige

Här utförs spermie och äggdonationsbehandling i Sverige. Det får endast utföras på universitetssjukhusen. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge i Stockholm Hemsida: www.karolinska.se Reproduktionsmedicinskt Centrum - RMC…

För oss fanns inte alternativet att INTE berätta

Intervju med Sanni Seluska mamma till tvillingarna Caroline och Franz som kommit till via donation För oss fanns inte alternativet att INTE berätta. För oss föll det sig naturligt att vi skulle berätta precis så som det var. Min familj…

Susannes berättelse

Det hela började någon gång i början av år 2000. Jag har alltid haft en stark längtan efter barn och nu började den kännas mycket påtaglig. Jag var då tjugoåtta år, gift sedan tre år tillbaka och mitt uppe i en treårig…